Priprema za trudnoću, šta je poželjno znati?

Idealna priča o trudnoći treba početi još prije zatrudnjivanja tzv. prekoncepcijskim pregledom supružnika (priprema za trudnoću). Pregled predstavlja razmatranje opšeg zdravlja supružnika, ličnu i porodičnu anamnezu, nasljedne bolesti u porodici, aktuelnu bolest (dijabetes, povišen krvni pritisak, prekomjerna tjelesna težina, bolesti žtitne žljezde..), lijekove, pušenje, radno mjesto, krvnu grupu i slično. Svrha razgovora i prikupljanja gore navedenih medicinskih podataka jeste na vrijeme prepoznati potencijalne rizike za planiranu trudnoću.

U Zavodu savjetujemo prije trudnoće uraditi:

Pored navedenih pretraga u pojedinim sitacijama provode se specifične pretrage (kariogram, trombofilija, TORCH, test na inzuinsku rezistenciju, OGTT.. ). Odabir specifičnih pretraga zavisi o istoriji bolesti (prethodne trudnoće, prethodne sistemske bolesti).

Priprema za trudnoću, terapija

Predkoncepcijski preporučuje se korištenje folne kiseline ili prenatalnih tableta koje u satavu imaju folnu kiselinu. Sa terapijom treba početi minimalno mjesec dana prije planirane trudnoće. Dodatna predkoncepcijska terapija se uvodi nakon prethodno obavjenih konsultacija i na osnovu rezultata anlaiza isključivo po uputama ljekara.

Izostaje menzes, priča o trudnoći počinje. Srećno !!!

Zavod “Mehmedbašić” raspolaže svim medicinskim resursima koji obezbjeđuju kvalitetnu, savremenu i sigurnu profesionalnu brigu o zdravlju trudnice i njene nerođene bebe. Sve što je predstavljeno u tekstu koji slijedi može se uraditi u Zavodu. Tu je najsavremenija ultrazvučna oprema (2D, 3D i 4D crnobjeli i color Doppler ultrazvuk), mnogobrojne medicinskobiohemijske laboratorijske pretrage, pretrage na genetske bolesti fetusa, provođenje algoritma sadržaja kontrolnih pregleda po savremenim smjernicama, iskusan i veoma obučen medicinski tim, organizacija poroda, postporodna briga.

Eldar dr. Mehmedbašić

Moja zadaća u Zavodu jeste da uzimam vašu medicinsku anamnezu koja će rezultirati većom spoznajom o vašem zdravlju. To će vas uputiti u konkretne dijagnostičke ili terapijske procedure u našem medicinskom timu. Ja također izvodim i jednostavne preglede uz nadzor i konsultaciju kolega ginekologa. Moja zadaća je također da sa vama elektronskom poštom uspostavim komunikaciju u cilju bržeg i svrsishodnijeg medicinskog tretmana u našem Zavodu.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator