Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

Priprema za trudnoću

Idealna priča o trudnoći treba početi još prije zatrudnjivanja tzv. prekoncepcijskim pregledom supružnika (priprema za trudnoću). Pregled predstavlja razmatranje opšeg zdravlja supružnika, ličnu i porodičnu anamnezu, nasljedne bolesti u porodici, aktuelnu bolest (dijabetes, povišen krvni pritisak, prekomjerna tjelesna težina, bolesti žtitne žljezde), upotrebu lijekova, pušenje, radno mjesto, krvnu grupu i slično. Svrha razgovora i prikupljanja gore navedenih medicinskih podataka jeste na vrijeme prepoznati potencijalne rizike za planiranu trudnoću.

Koje preglede trebam uraditi prije nego se odlučim za trudnoću?

Provjera opšteg zdravlja, provjera oralnog zdravlja te ginekološki pregled predstavljau osnovu rutinskog preventivnog pregleda u sklopu prireme za zdravu, bezbjednu trudnoću. U slučaju da imate spoznaje da je vaše zdravlje od ranije ugroženo osnovne pretrage se mogu dopuniti specifičnim pretragama (pretrage vezane za ranija oboljenja, hronične bolesti).

Stomatološki pregled

Prije nego što pokušate zatrudnjeti otiđite na kontrolni stomatološki pregled, kako biste se uvjerili da ste dobrog oralnog zdravlja i kako bi ste obavili potrebno liječenje. Zavod “Mehmedbašić” sarađuje sa Nova Dental Clinic. U Nova Dental Clinic možete obaviti konsultacije i rutinsku provjeru oralnog zdravlja u sklopu pripreme za trudnoću. Rezervaciju termina možete obaviti putem email adrese: [email protected] ili putem telefona +387 33 866 233.

Dodatne pretrage

Pored navedenih pretraga u pojedinim sitacijama provode se specifične pretrage (kariogram, trombofilija, TORCH, test na inzuinsku rezistenciju, OGTT). Odabir specifičnih pretraga zavisi o istoriji bolesti (prethodne trudnoće, prethodne sistemske bolesti).

Priprema za trudnoću, terapija

Predkoncepcijski preporučuje se korištenje folne kiseline ili prenatalnih tableta koje u satavu imaju aktivnu folnu kiselinu. Sa terapijom treba početi minimalno mjesec dana prije planirane trudnoće. Dodatna predkoncepcijska terapija se uvodi nakon prethodno obavjenih konsultacija i na osnovu rezultata anlaiza isključivo po uputama ljekara.

Izostaje menzes, priča o trudnoći počinje. Srećno !!!

Zavod “Mehmedbašić” raspolaže svim medicinskim resursima koji obezbjeđuju kvalitetnu, savremenu i sigurnu profesionalnu brigu o zdravlju trudnice i njene nerođene bebe. Sve što je predstavljeno u tekstu koji slijedi može se uraditi u Zavodu. Tu je najsavremenija ultrazvučna oprema (2D, 3D i 4D crnobjeli i color Doppler ultrazvuk), mnogobrojne medicinskobiohemijske laboratorijske pretrage, pretrage na genetske bolesti fetusa, provođenje algoritma sadržaja kontrolnih pregleda po savremenim smjernicama, iskusan i veoma obučen medicinski tim, organizacija poroda, postporodna briga.

Zaključak

Planiranjem trudnoće, provođenjem preventivnih pregleda i konsultacija imate potpuni uvid u vaše zdravlje. Ako je potrebno uz određenu terapijsku podršku utičemo da što zdravija dočekate trudnoću. Ovakvim pristupom umanjujete rizike za vlastito zdravlje, štiite zdravlje nerođene bebe i stvarate predispozicije za fiziološki, siguran porod.

Više informacija o pripremi za trudnoću možete dobiti na tel:+ 387 33 81 11 55, te putem e-maila: [email protected], [email protected]

Eldar dr. Mehmedbašić

Zaposlen sam u Zavodu "Mehmedbašić" od 2009. godine. Specijalizantski staž sam obavljao u Opštoj bolnici Sarajevo na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo te na Ginekološko-akušerskoj klinici, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Specijalista sam ginekologije i opstetricije od 2015. godine.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator