U Zavodu obavljam poslove i zadatke specijaliste ginekologije i opstetricije. Zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji i usavršavanjem tehnika i procedura neophodnih za kvalitetno obavljanje svakodnevnih zadataka po savremenim principima struke učestvujem u rutinskim i ekspertnim kontrolama svih faza trudnoće. Provodim sve dijagnostičke procedure prenatalne dijagnostike, sofisticirane ultrazvučne, laboratorijske i druge pretrage koje traži algoritam kontrole trudnice i fetusa. Provodim dijagnostičke procedure na detekciji tumora genitalnih organa, angažovan sam u postupcima dijagnostike i terapije bračne neplodnosti.

[email protected]
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator