Prenatalna dijagnostika (dijagnostika tokom trudnoće) podrazumjeva različite dijagnostičke procedure koji se primjenjuju od početka trudnoće do poroda. Cilj ovog medicinskog principa rano otkrivanje potpune medicinske istine o nerođenom djetetu, o njegovoj građi i motorici, poremećajima građe ili funkcije organa ili sistema, nasljednim oboljenjima, rizicima od pobačaja, ranijeg rađanja, rađanja djeteta manje porođajne težine i sl. Prenatalna dijagnostika će omogućiti ne samo rano otkrivanje oboljenja fetusa već i njegovo liječenje “fetus kao pacijent“.

U isto vrijeme poduzimaju se potrebne medicinske mjere i postupci u cilju zaštite zdravlja majke. Ono se provodi po principima savremene parinatalne zaštite koje podrazumjevaju cjelokupnu zaštitu zdravlja trudnice jer i ona može biti ćak i životno ugrožena ako se ne vodi pravilna predporođajna briga o njenom zdravlju.U Zavodu “Mehmedbašić” se primjenjuju mnogobrojne i savremene dijagnostičke procedure prenatalne dijagnostike.

Ovako široki opus pretraga, savremena oprema, akademsko-stručno zvanje, znanje i iskustvo medicinskih profesionalaca, primjena najnovijih stručnih smjernica dobre prakse garancija su da će se u cjelosti ispuniti postulat perinatologije: zdrava majka i zdrava beba nakon porođaja !!!