Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

Šta je rana amniocenteza?

Rana amniocenteza je metoda prenatalne dijagnostike kojom se vrši citogenetska i genetska analiza plodove vode nakon punkcije amniona. U Zavodu „Mehmedbašić“ se rana amniocenteza radi već 15 godina. Metod se izvodi sa najsavremenijom ultrazvučnom tehnikom, u uslovima potpune asepse, navođenjem “slobodne ruke“ profesinalaca sa ogromnim iskustvom u tom području. Sa druge strane, nakon punkcije amniona u uslovima genetskog laboratorija savremena oprema, znanje i iskustvo genetičara, uslovi sterilnosti obezbjeđuju izradu tačnog kariograma. Ove dvije krucijalne stvari (uzimanje uzorka i izrada kariograma) pacijentu obezbjeđuju potpunu sigurnost u ishod i rezultate postupka rane amniocenteze.

Kada se radi rana amniocenteza?

Rana amniocenteza se vrši u dobi od 16. do 20. nedjelje trudnoće.

Kako se radi rana amniocenteza?

Rana amniocenteza se izvodi pod kontrolom ultrazvuka i pod sterilnim uslovima. Moderne ultrazvučne tehnike, potpuna vizualizacija ploda i posteljice te markirano navođenje igle omogućava njen siguran i bezbjedan prolazak do slobodnog „džepa“ plodove vode. Uzima se uzorak od oko 10-15 ml plodove vode za analizu. Nakon punkcije amniona, u citogenetskom laboratoriju se provođenjem sofisticiranih citogenetskih i genetskih tehnika dolazi do rezultata.

Nakon rane amniocenteze nije neophodan antibiotik, a savjetuje se relativno mirovanje 2-3 dana. Moguće je i putovanje nakon intervencije. Nakon dobijanja rezultata slijedi njegova interpretacija i saopštavanje rezultata analize pacijentu. Vremenski razmak od punkcije do konačnog rezultata je oko 10 do 15 dana (citogenetika).

Rizik kompliciranja trudnoće nakon amniocenteze postoji kao i pri svakoj proceduri i zavisi od ultrazvučne opreme i iskustva izvođača. U dugogodišnjoj praksi u Zavodu smo postigli svođenje tog rizika na svega 0,2%,odnosno dvije eventualne komplikacije na 1000 postupaka amniocenteze. Upravo toliki je postotak lažno negativnih rezultata kod skrining metode neinvazivnog testiranja na najčešće aneuploidije.

Indikacije za amniocentezu su:

  • trudnoća u 35. godini i kasnije
  • loši ultrazvučni markeri
  • visoko rizični biohemijski testovi
  • vantjelesna oplodnja
  • porodična istorija genetskih oboljenja
  • ponovljeni spontani pobačaji

U Zavodu “Mehmedbašić” se radi genetska analiza u oblasti prenatalne dijagnostike:

  • Citogenetska analiza

To je „zlatni dijagnostički standard“ u traženju istine o genetskom zdravlju fetusa jer se nakon citogenetske analize dobije kariogram- karta svih hromozoma koje fetus nasljedi od svojih roditelja.

Aida Ćatić

Ja sam genetičar i radim u labaratoriju za genetiku na poslovima pripreme i izvođenja dijagnostičnih genetskih i citogenetskih analiza plodove vode i krvi. U Chicagu sam stekla desetogodišnje isukustvo iz perinatologije i pedijatriske genetike. Radila sam u laboratoriju citogenetike kao šef smjene i kao glavni laborant za micorarray sekciju. Magistrirala sam biologiju u Chicagu i posjedujem certifikat za rad citogenetike od strane Američkog društva za kliničku patologiju (ASCP).
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator