dr sci. Aida Ćatić

Doktor bioloških nauka u oblasti genetike
[email protected]

Ja sam genetičar i radim u labaratoriju za genetiku na poslovima pripreme i izvođenja dijagnostičnih genetskih i citogenetskiha naliza plodove vode i krvi. Nakon punkcije amniona iz plodove vode radim citogenetsku analizu kariograma (određivanje hromozoma nerođenog djeteta).

U Chicagu sam stekla desetogodišnje isukustvo iz perinatologije i pedijatriske genetike. Radila sam u laboratoriju citogenetike kao šef smjene i kao glavni laborant za micorarray sekciju. Magistrirala sam biologiju u Chicagu i posjedujem certifikat za rad citogenetike od strane Američkog društva za kliničku patologiju (ASCP).

U Zavodu proučavam humanu genetiku kao nauku o genima, nasljeđivanju genetskih poremećaja i genetske varijacije u čovjeka. Također radim genetičko savjetovanje koje obuhvata proces komunikacije i edukacije između ljekara, laboratorije, savjetnika i osobe ili para koji traži savjet u vezi pojave nasljednih bolesti, rizik pojave ili ponavljanja genetičkog poremećaja u pojedinaca ili familiji.