Microbiological examination

U želji da pacijenti imaju kompletnu i sofisticiranu medicinsku uslugu menadžment Zavoda je stavio na raspolaganje biomedicinski laboratorij, koji vrši laboratorijske usluge iz medicinske biohemije, hormonskog statusa, tumorskih markera i druge specijalizirane pretrage iz krvi i urina, a koje su nužne u otkrivanju medicinske istine o bolesti pacijenta.

Posebno izdvajamo testove biohemijskih markera u sklopu skrininga na hromozomska oboljenja fetusa.

Endokrinologija (neplodnost)

Anti Mullerian Hormon  (AMH)
Beta HCG
Folikulostimulirajući hormon  (FSH)
Luiteinizirajući hormon (LH)
Estradio l( E2 )
Prolaktin
Testosteron
DHA-s
Progesteron
TSH
T3
T4
Kortizol

Klinička hemija

Šećer u krvi (ŠUK)
HbA1c
Fetalni fibronektin
CRP
Fe/ u serumu
TIBC
UIBC
ALT
ALP
AST
LDH
Urea
Kreatinin
OGTT (test na toleranciju glukoze)
Mineralogram
Lipidogram
Bilirubin
GGT
CKMB
inzulin
feritin

Hematologija

Er (eritrociti)
Hct (hematokrit)
Hgb (hemoglobin)
Le (leukociti)
Tr (trombociti)
MCV
MCH
Se (sedimentacija)
Koagulacija
aPTT
INR
D-dimer
Protein C
Protein S
Lupus antikoagulant
Protrombinsko vrijeme
Vrijeme koagulacije
Vrijeme krvarenja

Tumorski markeri

CA 125
Ca-15-3 CA19-9
CEA PSA

Mirza Sarić

Moja primarna dužnost je rad u našem biomedicinskom laboratoriju. Tu radim krvnu sliku, biohemijske analize (izmedju ostali i OGT-test tolerancije trudnice na šećer), analizu urina, pregled hormona i tumorskih markera. Koordiniram rad laboratorija sa ostalim odjelima Zavoda kao i sa drugim laboratorijama. Radim kombinirani skrining (test na hromosomske defekte ploda), te “tripl” test.Također radim poslove medicinske sestre te zakazujem termine za pregled, pripremam pacijente za pregled, pojašnjavam nalaze u svom domenu, pojašnjavam Vam nedoumice oko vrste pregleda, terapije i slično. Često sam Vaš posredan kontakt sa našim ljekarima ili drugim članovima našeg medicinskog tima, provodim injekcionu terapiju, pripremam Vas za pregled.Tu sam da Vam u svakom pogledu pomognem.


Moji članci