Kalkulator trudnoće će vam pomoći da saznate u kojoj ste fazi trudnoće i šta se dešava u periodu od izostanka menstruacije do poroda. Utvrdite kada i koje preglede je potrebno zakazati kako bi što bolje i sigurnije prošli kroz čitav proces.

Označite datum vašeg zadnjeg ciklusa i izračunajte u kojoj ste nedjelji trudnoće!

04

Jan
05

Jan
06

Jan
07

Jan
08

Jan
09

Jan
10

Jan
11

Jan
12

Jan
13

Jan
14

Jan
15

Jan
16

Jan
17

Jan
18

Jan
19

Jan
20

Jan
21

Jan
22

Jan
23

Jan
24

Jan
25

Jan
26

Jan
27

Jan
28

Jan
29

Jan
30

Jan
31

Jan
01

Feb
02

Feb
03

Feb
04

Feb
05

Feb
06

Feb
07

Feb
08

Feb
09

Feb
10

Feb
11

Feb
12

Feb
13

Feb
14

Feb
15

Feb
16

Feb
17

Feb
18

Feb
19

Feb
20

Feb
21

Feb
22

Feb
23

Feb
24

Feb
25

Feb
26

Feb
27

Feb
28

Feb
01

Mar
02

Mar
03

Mar
04

Mar
05

Mar
06

Mar
07

Mar
08

Mar
09

Mar
10

Mar
11

Mar
12

Mar
13

Mar
14

Mar
15

Mar
16

Mar
17

Mar
18

Mar
19

Mar
20

Mar
21

Mar
22

Mar
23

Mar
24

Mar
25

Mar
26

Mar
27

Mar
28

Mar
29

Mar
30

Mar
31

Mar
01

Apr
02

Apr
03

Apr
04

Apr
05

Apr
06

Apr
07

Apr
08

Apr
09

Apr
10

Apr
11

Apr
12

Apr
13

Apr
14

Apr
15

Apr
16

Apr
17

Apr
18

Apr
19

Apr
20

Apr
21

Apr
22

Apr
23

Apr
24

Apr
25

Apr
26

Apr
27

Apr
28

Apr
29

Apr
30

Apr
01

May
02

May
03

May
04

May
05

May
06

May
07

May
08

May
09

May
10

May
11

May
12

May
13

May
14

May
15

May
16

May
17

May
18

May
19

May
20

May
21

May
22

May
23

May
24

May
25

May
26

May
27

May
28

May
29

May
30

May
31

May
01

Jun
02

Jun
03

Jun
04

Jun
05

Jun
06

Jun
07

Jun
08

Jun
09

Jun
10

Jun
11

Jun
12

Jun
13

Jun
14

Jun
15

Jun
16

Jun
17

Jun
18

Jun
19

Jun
20

Jun
21

Jun
22

Jun
23

Jun
24

Jun
25

Jun
26

Jun
27

Jun
28

Jun
29

Jun
30

Jun
01

Jul
02

Jul
03

Jul
04

Jul
05

Jul
06

Jul
07

Jul
08

Jul
09

Jul
10

Jul
11

Jul
12

Jul
13

Jul
14

Jul
15

Jul
16

Jul
17

Jul
18

Jul
19

Jul
20

Jul
21

Jul
22

Jul
23

Jul
24

Jul
25

Jul
26

Jul
27

Jul
28

Jul
29

Jul
30

Jul
31

Jul
01

Aug
02

Aug
03

Aug
04

Aug
05

Aug
06

Aug
07

Aug
08

Aug
09

Aug
10

Aug
11

Aug
12

Aug
13

Aug
14

Aug
15

Aug
16

Aug
17

Aug
18

Aug
19

Aug
20

Aug
21

Aug
22

Aug
23

Aug
24

Aug
25

Aug
26

Aug
27

Aug
28

Aug
29

Aug
30

Aug
31

Aug
01

Sep
02

Sep
03

Sep
04

Sep
05

Sep
06

Sep
07

Sep
08

Sep
09

Sep
10

Sep
11

Sep
12

Sep
13

Sep
14

Sep
15

Sep
16

Sep
17

Sep
18

Sep
19

Sep
20

Sep
21

Sep
22

Sep
23

Sep
24

Sep
25

Sep
26

Sep
27

Sep
28

Sep
29

Sep
30

Sep
01

Oct
02

Oct
03

Oct
04

Oct

Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator