Šta je OGTT?

OGTT je test opterečenja glukozom. Testiranje se provdi rutinski kod svih trudnica u periodu između 24. i 28. nedjlje gestacije. Svrha testiranja je na vrijeme detektovati rizik za nastajnje gestacijskog dijabetesa (šećerna bolest koja nastaje tokom trudnoće).

Kako se radi OGTT?

Ujutro, natašte odredi se šećer u venskoj krvi. Pacijentica popije 75 g glukoze. Nakon 1 i/ili 2 sata određije se nivo šećera u krvi.

Kako se dijagnosticira gestacijski dijabetes?

U Zavodu se koristi novi kriterij za dijagnostiku gestacijskog dijabeteta preporučen od IADP (nternational Assotiation of Diabetes and Pregnancy). Dijagnoza gestacijskog dijabetesa se postavlja kada imamo barem jednu koncentraciju šećera, jednaku ili veću od sljedećih graničnih vrijednosti tokom trudnoće:

  • na tašte vrijednost ŠUK > 5,1 mmol/L
  • 60 min. nakon OGT testa (opterećenja glukozom 75 grama): vrijednost ŠUK >10mmol/L
  • 120 min. nakon OGT testa (opterećenje glukozom 75 grama): vrijednost ŠUK > 8,5 mmol/L

Šta je gestacijski dijabetes?

Gestacijski dijabetes mellitus (GDM) je dijabetes koji se prvi put javlja ili dijagnosticira u trudnoći. GDB najčešće se javlja u II triimestru trudnoće zbog inzulinske rezistencije, dijela trudnoće kada ona postaje dijabetogena. U trudnoći, posebno II i III trimestar nastaje veća potreba za insulinom i njegova sekrecija se pred kraj trudnoće čak četvorostruko povećava. Gestacijski dijabetes se javlja kod oko 3-8 % trudnoća i neprepoznat, neotkriven ostavlja vrlo ozbiljne posljedice po bebu i majku.

Rizikofaktori za nastanak gestacijskog dijabetesa su:

  • dob majke
  • pretilost
  • podatak da majka trudnice ima šećernu bolest tipa 2

U Zavodu se primjenjuje sljedeći postupnik za otkrivanje dijabetesa/gestacijskog dijabetesa:

Prva posjeta trudnice (sve trudnice ili one sa povečanim rizikom za nastanak DM ) određuje se nivo šećera u krvi (ŠUK) i hemoglobin A1c (HbA1c). U periodu između 24. i 28. nedjelje gestacije radi se OGTT. Dodane analize i tretman zavise od vrijednosti pobrojanih rutinskih analiza.

Više detalja možete dobiti putem e-maila: [email protected]

Eldar dr. Mehmedbašić

Moja zadaća u Zavodu jeste da uzimam vašu medicinsku anamnezu koja će rezultirati većom spoznajom o vašem zdravlju. To će vas uputiti u konkretne dijagnostičke ili terapijske procedure u našem medicinskom timu. Ja također izvodim i jednostavne preglede uz nadzor i konsultaciju kolega ginekologa. Moja zadaća je također da sa vama elektronskom poštom uspostavim komunikaciju u cilju bržeg i svrsishodnijeg medicinskog tretmana u našem Zavodu.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator