Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

Rana detekcija tumora dojkeUltrazvučni pregled dojki je sigurna, neinvazivna, bezbolna pretraga. Potrebno ga je napraviti jednom godišnje sa ciljem prevencije razvoja karcinoma dojke. Preporuka je da se sa ultrazvučnim pregledima dojki počinje u periodu između 25. i 30. godine života. Do ovog perioda dovoljno je raditi samopregled dojki i pazušnih jama. U slučaju da je pozitivna porodična anamenza sa ultrazvučnim pregledima dojki može se započeti u mlađoj životnoj dobi. Do četrdesete godine života dovoljan je klinički i ultrazvučni pregled jednom godišnje ukoliko su klinički i ultrazvučni nalazi uredni. Nakon četrdesete godine preporučuje se mamografija svake 1-2 godine, ultrazvuk jednom godišnje, uz redovan samopregled jednom mjesečno.

Šta ako imam pozitivnu porodičnu anamenzu?

Ako imate pozitivnu porodičnu anamnezu preporuke se mijenjaju ovisno o procijenjenom riziku za karcinom dojke u što će Vas uputiti ordinirajući ljekar. Kod žena sa karcinomom dojke po prvoj ženskoj liniji (majka ili sestra) ili ako se u porodici karcinom dojke pojavljuje u više generacija te u nekim drugim slučajevima povišenog rizika, preporučuje se započeti s mamografskim pregledima od 35. godine i provoditi ih jednom godišnje.

Šta nudimo u Zavodu?

Ultrazvučni pregled dojki se u Zavodu može napraviti na 2D, 3D i 4D ultrazvučnoj tehnici, crnobijeloj ili color Doppler-skoj tehnici. Zavod posjeduje iznimno kvalitetnu 3D sondu za pretraživanje bolesti dojke. Uz pomoć 2D i 4D tehnike moguće je manje sigurno, a potom 3D tehnikom potpuno sigurno izvršiti biopsiju najmanjih tumora ili tumorima sličnih promjena na dojci. U Zavodu je moguće napraviti u cilju što bolje dijagnostike promjena na dojci i tumorske markere: Ca 15-5, CEA.

Praktični savjeti

Ultrazvučni pregled dojki možete uraditi kao samostalnu pretragu ili u sklopu ginekološkog sistematskog pregleda. Praktikuje se da se pretraga vrši u prvoj polovini ciklusa, u periodu između završetka menzesa do perioda ovulacije. U slučaju da nalaz ultrazvučnog pregleda pokazuje određene promjene pravi se plan za dalje pretrage (mamografija, biopsija…).

Ultrazvučni pregled dojki možete zakazati putem telefona:033-811-155 ili putem e-mail-a: [email protected]

Senad prof. dr. Mehmedbašić

Ja sam vlasnik Zavoda, voditelj medicinskog tima. Profesor sam ginekologije i opstetricije i dugogodišnji klinički liječnik. Posjedujem veliko znanje i iskustvo u svim segmentima ginekološk-opstetricijske struke.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator