Šta je PAPA test?

PAPA test je pretraga kojom saznajemo o zdravlju ćelija grlića materice. PAPA test nam obezbjeđuje da preveniramo nastanak kacinoma grlića materice. PAPA test je komforan, ne zahtijeva posebnu pripremu, nije bolan. Izvodi se pregledom u spekulima provođenjem inspekcije sluznice grlića materice i rodnice, uzimanjem briseva stražnjeg svoda rodnice, površine i kanala grlića materice vatenim štapićem, specijalnom špatulom i malom četkicom.

PAPA test, šta ako rezultat nije uredan?

U slučaju da rezultat PAPA testa pokazuje atipiju ćelija dobićete upute za dodatne dijagnostiče postupke. Cilj dalje dijagnostike je da se procjeni da šta je dovelo do promjne, gdje se promjena nalazi i da se odredi način tretmana.

Kada je potrebno raditi PAPA test?

PAPA test je poželjno uraditi u prvoj polovini ciklusa, nakon završenog menzesa. Pretraga se radi jednom u toku godine osim ako ljekari sugerišu drugačije. U Zavodu “Mehmedbašić” PAPA test možete uraditi svakodnevno. Na rezultat analize se čeka maksimalno sedam dana.

Eldar dr. Mehmedbašić

Moja zadaća u Zavodu jeste da uzimam vašu medicinsku anamnezu koja će rezultirati većom spoznajom o vašem zdravlju. To će vas uputiti u konkretne dijagnostičke ili terapijske procedure u našem medicinskom timu. Ja također izvodim i jednostavne preglede uz nadzor i konsultaciju kolega ginekologa. Moja zadaća je također da sa vama elektronskom poštom uspostavim komunikaciju u cilju bržeg i svrsishodnijeg medicinskog tretmana u našem Zavodu.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator