Šta je HPV?

Humani papiloma virusi (HPV) pripada grupi preko 100 tipova papilomavirusa koji mogu da inficiraju ljude. HPV je osnovni uzrok nastanka raka grlića materice.

Kako se HPV prenosi?

HPV se prenosi seksualnim putem i može se prenijeti uprkos korištenju kondoma. HPV se može prenijeti na dijete tokom porođaja.

Šta je HPV genotipizacija?

HPV genotipizacija je proces određivanja prisustva HPV-a u uzorku cervikalnog brisa. Ovim aktom se određuje prisustvo i tip virusa.

Koliko je česta infekcija HPV-om?

Procjena je da 80% ljudi bude zaraženo ovim virusima u nekom periodu svog života. Zbog toga je infekcija HPV-om spada u najčešće spolno prenosive patogene. Infekcija HPV-om ne stvara trajni imunitet. Zbog toka je moguća ponovna infekcija (reinfekcija).

Simptomi HPV infekcije

Najčešći simptomi prisustva HPV jesu kondilomi u genitalnim područjima kod žena i muškaraca. Predmaligne i maligne promjene na grliću materice su najčešće uzrokovane infekcijom visokorizičnim tipovima HPV.

 

Dijagnostika prisustva HPV-a

Testiranje na prisustvo HPV se radi u cilju prevencije nastanka raka grlića materice i kod uspostavljanja tačne dijagnoze. U slučaju da se na osnovu PAPA testa zaključi da postoje promjene na ćelijama grlića materice potrebno je uraditi testiranje na prisustvo HPV. Ukoliko je HPV test negativan manja je vjerovatnoća da su nastale promjene u vezi sa razvojem raka grlića materice. Utvrđeno je da HPV tip 16 i tip 18 imaju najveći onkogeni potencijal i da su odgovorni za oko 70% nastalih karcinoma.

Ako se istovremeno rade HPV test i PAPA test početni stadijum bolesti grlića materice se može otkriti na vrijeme. Na taj način se sprječava dalji razvoj bolesti!

Prevencija razvoja predmalignih i malignih bolesti grlića materice

Prisustvo HPV, posebno sojeva 16 i 18, ukazuje na povećan rizik razvoja raka grlića materice. Kada se rade HPV test i PAPA test početni stadijum bolesti se može otkriti na vrijeme a njen dalji razvoj u potpunosti izbjeći. Iz tog razloga je neophodno redovno testiranje na prisustvo HPV patogena.

Vakcinacija može zaštititi žene od dva najopasnija tipa HPV (16 i 18), ali ne i od ostalih tipova ovog virusa koji su odgovorni za oko 30% nastalih karcinoma. Vakcina je efikasna ukoliko se primi prije prve infekcije HPV-om 16 ili 18. Redovni pregledi i pored vakcinacije ostaju neophodni.

Postoji veliki broj sojeva HPV i oni se međusobno razlikuju u sposobnosti da izazovu kancerogene promene pa je stoga važno odrediti tačan tip HPV koji je prisutan – ovo je moguće uraditi samo PCR metodom, odnosno detekcijom DNK ovog organizma, što se i radi u Zavodu “Mehmedbašić”

Testiranje u Zavodu “Mehmedbašić”

Test podrazumjeva tipizaciju 14 tipova HPV koji imaju različiti onkogeni potencijal:

  • visoko rizični: tip 16 i 18
  • srednje rizični: tip 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

Napomena

Kod muškaraca se test može raditi iz uzorka uretralnog brisa, grla. Kod žena se test može raditi iz uzorka cervikalnog brisa, grla. Uzorak cervikalnog brisa na analizu se ne može uzeti tokom menstrualnog krvarenja.

Naida Mehmedbašić

Radim u labaratoriju za genetiku na poslovima pripreme i izvođenja genetskih i citogenetskih analiza plodove vode i krvi (amniocenteza-citogenetika, na verifikaciji uzročnika raznih perinatalnih,ginekoloških i drugih infekcija metodom PCR (HPV skrining i genotipizacija, klamidija, ureaplazma, mikoplazma, HIV, Hepatitis B i C, MRSA, Sifilis, Toksoplazma i Citomegalovirus iz plodove vode te dijagnosticiranju različitih poremećaja važnih u perinatologiji, neplodnosti i opstetriciji (npr. trombofilija).
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator