Šta je LLETZ konizacija?

LLETZ konizacija je ambulantna ginekološka intervencija kojom se odstranjuje dio grlića materice koji je zavhaćen premalignim promjenama. Intervencija se obavlja radiotalsnim nožem “omčicom”. LLETZ konizacija nam daje mogućnost da budemo maksimalno poštedni prema tkivu grića materice i mnogo efikasniji u procesu liječenja u odnosu na konvcionalne metode liječenja kao što je klasična konizacija grlića materice.

LLETZ konizacija je najsavremenija metoda liječenja premalignih promjena na grliću materice, najčešće poznatih kao CIN I, CINII i CINIII. Ove promjene, ako se ne liječe, vode karcinomu grlića materice. Prethodno primjenjivane tehnologije elektrokautera i lasera na samom tkivu fizički pretvoreni u toplotu izazivaju termičko oštećenje bolesnog ali i zdravog tkiva u različitom stepenu. To može dovesti do dijagnostičkih problema kod histopatološke verifikaciji bitnih elemenata uzorka. Terapijski ove tehnologije dovode do krajnjeg cilja, ali sa većom traumom tkiva, krvarenjem, bolnošću, potrebom za anestezijom, dužim zacjeljenjem rane, dužim oporavkom. Klasična hirurška konizacija je prava operacija koja traži ležanje u bolnici, anesteziju, postoperativni oporavak. Elektromagnetna energija radiotalasa u kontaktu sa tkivom se ne pretvara u toplutu, već biva apsorbovana u plazmu stanice, izaziva njeno isparavanje i prskanje (vaporizacija). Dolazi do stvaranja prostora u tkivu, mikronizacije i savršeno preciznog reza. Nakon djelovanja radiotalasa nema nekroze, osnovnog uzroka naknadne infekcije. Nema termičkog oštećenja tkiva i odloženog zarastanja rane. Ožiljak je minimalan, oporavak brz jer se pacijent može praktično odmah vratiti svakodnevnim poslovima.

Gdje se može upotrijebiti LLETZ konizacija u maloj ginekološkoj hirurgiji?

 • Radikonizacija (konizaciona elektroda)
 • LLETZ konizacija grlića materice (CIN I, CINII, CINIII)
 • Polipektomija polpipa cervikalnog kanala
 • Fulguracija većih ektopija i ektropiona
 • Biopsija grlića, vulve i vagine
 • Radioekscizija šiljastih kondiloma vulve i perineuma
 • Fulguracija ravnih kondiloma vagine
 • Operacija Bartholinijeve žljezde

Koje su prednosti radiotalasne metode u odnosu na elektrohirurgiju i laser?

 • minimalno invazivna
 • nema krvarenja
 • tkivo zacjeljuje bez ožiljka
 • zahvat je ambulantni
 • pacijent ne leži, praktično se odmah vraća svakodnevnim aktivnostima

Praktični savjeti

 • LLETZ konizacija se može raditi svakim danom u Zavodu
 • LLETZ radimo u opštoj ili lokalnoj anesteziji
 • Intervencija traje do 45 minuta
 • Odstranejni uzorak tkiva se šalje na (PHD) patohistološku dijagnostiku
 • Kosultacija se obavlja sa PHD nalazom (na rezultat analize se čeka maksimalno 15 dana)

Detaljnije informacije možete dobiti putem e-maila: [email protected]

Mirza dr. Mehić

U Zavodu obavljam sve poslove iz domena specijaliste ginekologije i opstericije. Aktivno učestvujemu u nadzoru trunoće, prenatalnoj dijagnostici, rutinskim ultrazvučnim ginekološkim pregledima, dijagnostici i tretmanu neplodnosti. Moja subspecijalnost je dijagnostika i lječenje bolesti grlića materice.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator