Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

Finansiranje postupaka BMPO na teret ZZOR FBiH

Finansiranje postupaka BMPO

IVF centar Zavoda “Mehmedbašić” Sarajevo je potpisao Ugovor za Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (ZZOR FBiH) o pružanju zdravstvenih usluga za biomedinski pomognutu oplodnju BMPO. To u praksi znači da osugranici (ZZOR FBiH) u našem IVF centru mogu dobiti usluge (IUI, IVF, ICSI, kriopohrana ebriona, kriopohrana janih ćelija, kriopohrana spermatozoida) na teret sredstava ZZOR FBiH.

Kako ostvariti pravo na finansiranje postupaka BMPO?

Pravo na finasiranje postupaka BMPO imaju osugranici u cijeloj FBiH. Kriteriji za ostvarenje prava su definisani Zakonom o BMPO i pravilnicima i propisima koji su proizašli iz navedenog Zakona. Na web stranici ZZRO FBiH možete pronaći Pravilik o obimu prava na biomedicinski pomognutu oplodnju (BMPO). Dodatne informacije vezane za finansiranje postupaka BMPO od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacija Bosne i Hercegovine možete dobiti putem besplatne telefonske linije ili na web stranici ZZOR F BiH.

Kako vam možemo pomoći u IVF centru Zavoda “Mehmedbašić”?

Da biste pokrenuli proceduru ostvarenja prava liječenja neplodnosti na teret sredstava ZZOR FBiH potrebno je pripremiti dokumentaciju. Prije svega bitno je da imate nalaz ljekara, specijaliste ginekologije i akušerstava. Ovim nalazom se potvrđuje da su provedeni postupci dijagnostike uzroka neplodnosti ili smanjena plodnosti. Procjena reproduktivnog zdravlja mora biti u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti. Kompletnu dijagnostiku uzroka neplodnosti i pomoć u pripremi neophodne dokumentacije za ostvarenje prava na liječenje neplodnosti možete obaviti u IVF centru Zavoda “Mehmedbašić” Sarajevo. Ostali dokumenti koje treba pripremiti.

Gdje predati dokumentaciju za ostvarenje prava na finansiranje BMPO?

Nakon što je dokumentacija spremna istu predajete u ZZOR FBiH. Ovo vrijedi za osiguranike Kantona Sarajevo, Srednjebosanskog kantona, Bosansko-Podrinskog kantona i Zeničko-Dobojskog kantona. Komisija za BMPO sa sjedištem u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar razmatra zahtjeve za osiguranike Hercegovačko-Neretvanskog kantona, Kantona 10 i Zapadno-Hercegovačkog kantona. Komisija za BMPO sa sjedištem u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla razmatra zahtjeve osiguranika Tuzlanskog kantona, Posavskog kantona i Unsko Sanskog kantona.

Bez obzira na mjesto apliciranja (predaje dokumenata) osigranici svih kantona mogu se liječiti u ustanovi koju odaberu ! Među ostalima to je i IVF cenar Zavoda “Mehmedbašić” Sarajevo.

Dodatne informacije

Dodatne informacije vezane za ostvarenje prava na finasiranje postupaka BMPO na teret sredstava ZZOR FBiH možete dobiti u našem IVF centru. Savjet možete dobiti telefonski +387 33 81 13 13, +387 60 32 59 801 ili putem e-mail-a: [email protected]

U susret novom životu, IVF centar Zavoda “Mehmedbašić”

Lejla Nekić

U IVF centru Zavoda "Mehmedbašić" Sarajevo obavljam funkciju IVF koordinatora. Svakodnevno komuniciram sa pacijentima i ljekarima IVF centra kako bi naši pacijenti na vrijeme imali sve relevantne infromacije koje se tiču porcesa dijagnostike uzroka neplodnosti, procesa i načina liječena naplodnosti postupcima BMPO. Također infromišem pacijente o pravnim i finansijskim aspekima postupaka BMPO. Dio sam medicinskog tima koji svakodnevno vrijedno radi kako bi našim pacijentima maksimalno olakšali sve izazove koji sa sobom nosi dijagnostika i liječenje neplodnosti.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator