Zaštitne mjere !!!

22. 03. 2020
Eldar dr. Mehmedbašić

Poštovani pacijenti,

Ukidanjem stanja nesreće Zavod je počeo sa redovnim radnim vremenom. Radnim danima od 08:00 do 19:00h. Subotom Zavod radi od 08:00 do 12:00h. S obzirom da epidemiološka situacija ima trend usložnjavanja i dalje se provode maksimalne mjere zaštite prilikom posjeta i intervencija u Zavodu. Molimo pacijente za razumjevanje. Zdravlje naših pacijenata i ljekara je na prvom mijestu!!!

Zaštitne mjere

Na ulazu u Zavod će se provesti propisane mjere zaštite pacijenata i osoblja (anamneza, mjerenje tjelesne temperature), potom pacijent stavlja zaštitinu masku na lice, vrši denzinfekciju ruku i ulazi u medicinski dio prosotrija. Tokom pregleda u Zavodu će boraviti samo jedna pacijentica. U cilju smanjenja rizika zabranjeni su ulasci sa pratnjom! U slučaju da pacijentica ima simptome (povišena tjelesna temperatura, otežano disanje, hunjavica, malaksalost, opšta slabost) neće moći pristupiti pregledu. Dobiće upute za dalji tretman. Samo odgovornim ponašanjem možemo usporiti i u konačnici zaustaviti širenje zavraze virusom COVID-19 !!!

Mislimo na svoje zdravlje, mislimo na zdravlje drugih! Pridržavjamo se mjera opreza i zabrana. Perimo ruke često, dezinfkujmo ih, nosimo maske, te držimo distancu !!!

Medicinski tim Zavoda “Mehmedbašić”

Eldar dr. Mehmedbašić

Moja zadaća u Zavodu jeste da uzimam vašu medicinsku anamnezu koja će rezultirati većom spoznajom o vašem zdravlju. To će vas uputiti u konkretne dijagnostičke ili terapijske procedure u našem medicinskom timu. Ja također izvodim i jednostavne preglede uz nadzor i konsultaciju kolega ginekologa. Moja zadaća je također da sa vama elektronskom poštom uspostavim komunikaciju u cilju bržeg i svrsishodnijeg medicinskog tretmana u našem Zavodu.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator