Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

Šta je EmbrioGlue?

Jedno od čestih pitanja prilikom konsultacija vezanih za neplodnost jeste: “Šta je EmbrioGlue?” Jednostavno rečeno EmbrioGlue pomože da se embrion implantira unutar sluznice materice. Njegovom primjenom nastojimo povečati šansu za ostvarenje trudnoće.

Šta je implantacija embriona?

Implantacija embriona u sluznicu materice je vrlo složen biološki proces u kojem se blastocista (embrij star pet ili šest dana) priljubi i ugnjezdi u sluznicu materice (endometriju). Hormonska aktivnost priprema endometrij za implantaciju embrija. U želji za boljim uspjehom embrio transfera (ET) godinama se traga za medijem koji će “imitirati” prirodne implantacije i povečati šansu implantacije u postupcima vantjelesne oplodnje. Mediji EmbryoGlue koji se pojavio na tržištu 2003.godine daje veliku šansu za implantaciju embrija u postupcima IVF/ICSI, FET.

Šta je EmbryoGlue?

EmbryoGlue je medij razvijen isključivo za prijenos embrija i jedini je postojeći medij za prijenos s dokazanim učinkom poboljšanja implantacije. EmbryoGlue sadrži rekombinantni albumin i visoku koncentraciju hijalurona. Može se koristiti za prijenos svih razvojnih faza embrija a najviše za embrije u stadiju blastociste. Korištenje EmbryoGluea za prijenos embrija može povećati kliničku stopu trudnoće i stopu živorođene djece.

Kako djeluje EmbryoGlue?

EmbryoGlue je medij za prijenos koji sadrži visoku koncentraciju hijaluronana makromolekule koja potiče implantaciju. Sinteza hijalurona se povećava na dan kada je implantacija započela. Smanjuje se na gotovo bazalni nivo do sljedećeg dana. Ova činjenica nam kazuje koliko je prisustvo EmbrioGlue bitno u impalntacijskom prozoru.

Kome se preporučuje EmbrioGlue?

EmbryoGlue prijenosni mediji se preporučuje:

  • Pacijenticama koje su starije od 35 godina
  • Pacijenticama koje u friškom postupku vantjelesne oplodnje (IVF/ICSI) imaju blastociste
  • Pacijenticama sa prethodnim neuspjelim implantacijama embrija
  • Pacijenticama koje se pripremaju za frozen embryo transfer (FET) tj prenos zamrznutih blastocisti

Šta naučni radovi govore o u učinku EmbrioGlue medija?

Cochrane pregled naučnih radova iz 2020. o „Hijaluronskoj kiselini u medijima za prijenos embrija za potpomognute reproduktivne tehnologije” Heymanna i saradnici zaključuju sljedeće: “Dokazi pokazuju poboljšanu kliničku trudnoću i stopu živog rađanja s dodatkom hijaluronske kiseline kao spoja za prianjanje u medijima za prijenos embrija u ART-u”

Više detalja o tome šta je EmbrioGlue i kako se primjenjuje saznajte putem telefona +387 33 81 13 13, odnosno putem mobitela: +387 60 32 59 801 ili putem e-maila: [email protected]

U sustret novom životu, IVF centar Zavoda “Mehmedbašić”

Naida Mehmedbašić

Radim u labaratoriju za genetiku na poslovima pripreme i izvođenja genetskih i citogenetskih analiza plodove vode i krvi (amniocenteza-citogenetika, na verifikaciji uzročnika raznih perinatalnih,ginekoloških i drugih infekcija metodom PCR (HPV skrining i genotipizacija, klamidija, ureaplazma, mikoplazma, HIV, Hepatitis B i C, MRSA, Sifilis, Toksoplazma i Citomegalovirus iz plodove vode te dijagnosticiranju različitih poremećaja važnih u perinatologiji, neplodnosti i opstetriciji (npr. trombofilija).
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator