Spermiogram

18. 02. 2016
Naida Mehmedbašić

Šta je spermiogram?

Spermiogram je osnovna pretraga kod ocjene reproduktivne sposobnosti muškarca. Analiza se vrši u sklopu “obrade” bračne neplodnosti. Spermiogram ispituje kvalitet i kliničku, praktičnu vrijednost sjemena za oplodnju. Standarde za ocjenjivanje kvalitete ejakulata postavlja Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO 2010) kao i asocijacije kao što je ESHRE (Evropska asocijacija za humanu reprodukciju i embriologiju). Prema tim kriterijima nalazimo sljedeće kliničke slike spermiograma:

  • Normozoospermia: normalan nalaz ejakulata po broju i pokretljivosti
  • Oligozoospermia: smanjena koncentracija spermatozoida
  • Asthenozoospermia: smanjena pokretljivost spermatozoida
  • Teratozoospermia: veliki broj spermatozoida patološke građe
  • Necrospermia: veliki broj mrtvih spermatozoida
  • Azoospermia: bez spermatozoida u ejakulatu
  • Aspermia: bez ejakulata

Vrlo često u praksi nalazimo kombinovane oblike ovih formi spermiograma. Dijagnoza često indicira metodu liječenja koju moramo primjeniti da bi liječenje bilo uspješno.

Spermiogram, kako se radi analiza?

Ejakulat za analizu se dobija masturbacijom, nakon apstinencije od odnosa 2-7 dana. Ne preporučuje se koristiti kondome ili lubrikante, jer mogu negativno uticati na kvalitet ejakulata. Uzorak se može dati u Zavodu, ili donijeti u roku od sat vremena, na približno tjelesnoj temperaturi (u unutrašnjem džepu). Bočica mora biti sterilna i označena imenom i prezimenom, datumom i vremenom ejakulacije. Prije davanja uzorka popunjavte formular za infomacijama o Vašem zdravlju koje mogu imati uticaja na “kvalitet” spermiograma. Nalaz spermiograma je gotov 2h nakon dostavljanja uzorka. Nakon nalaza slijedi konsultacija sa ginekologom ili embriologom kako bi dobili upute za dalji tretman.

Spermokultura i urinokultura

Spermokultura i urinokultura jesu mikrobiološki pregled sjemena i urina. Rade se kao dopuna analizi sjemena u slučajevima kada se analizom spermiograma konstatuje da je povišen broj leukocita. Smisao je otkriti i izlječiti upalu koja ja mogla uticati na rezultat spermiograma.

Praktične informacije

Spermiogram se ocjenjuje prema standardu WHO 2010. Cijena analize je 100 KM. Detalje vezane za analizu možete dobiti na tel.: +38733 81 11 55, +38761 48 01 26, putem e-mail-a: [email protected]

U susret novom životu IVF centar Zavoda “Mehmedbašić”

Naida Mehmedbašić

Radim u labaratoriju za genetiku na poslovima pripreme i izvođenja genetskih i citogenetskih analiza plodove vode i krvi (amniocenteza-citogenetika, na verifikaciji uzročnika raznih perinatalnih,ginekoloških i drugih infekcija metodom PCR (HPV skrining i genotipizacija, klamidija, ureaplazma, mikoplazma, HIV, Hepatitis B i C, MRSA, Sifilis, Toksoplazma i Citomegalovirus iz plodove vode te dijagnosticiranju različitih poremećaja važnih u perinatologiji, neplodnosti i opstetriciji (npr. trombofilija).
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator