Spermiogram

02. 08. 2023
Naida Mehmedbašić

Šta je spermiogram?

Spermiogram je osnovna pretraga kod ocjene reproduktivne sposobnosti muškarca. Analiza se vrši u sklopu detekcije uzroka neplodnosti. Spermiogram ispituje kvalitet i kliničku, praktičnu vrijednost sjemena za oplodnju. Standarde za ocjenjivanje kvalitete ejakulata postavlja Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO 2021) kao i asocijacije kao što je ESHRE (Evropska asocijacija za humanu reprodukciju i embriologiju). Prema tim kriterijima nalazimo sljedeće kliničke slike spermiograma:

 • Normozoospermia: normalan nalaz ejakulata po broju i pokretljivosti
 • Oligozoospermia: smanjena koncentracija spermatozoida
 • Asthenozoospermia: smanjena pokretljivost spermatozoida
 • Teratozoospermia: veliki broj spermatozoida patološke građe
 • Necrospermia: veliki broj mrtvih spermatozoida
 • Azoospermia: bez spermatozoida u ejakulatu
 • Aspermia: bez ejakulata

Vrlo često u praksi nalazimo kombinovane oblike ovih formi spermiograma. Dijagnoza često indicira metodu liječenja koju moramo primjeniti da bi liječenje bilo uspješno.

Spermiogram, kako se radi analiza?

Ejakulat za analizu se dobija masturbacijom, nakon apstinencije od odnosa 3-5 dana. Ne preporučuje se koristiti kondome ili lubrikante, jer mogu negativno uticati na kvalitet ejakulata. Uzorak se može dati u Zavodu, ili donijeti u roku od sat vremena, na približno tjelesnoj temperaturi (u unutrašnjem džepu). Bočica mora biti sterilna i označena imenom i prezimenom, datumom i vremenom ejakulacije. Prije davanja uzorka popunjavte formular za infomacijama o Vašem zdravlju koje mogu imati uticaja na “kvalitet” spermiograma. Nalaz spermiograma je gotov 2h nakon dostavljanja uzorka. Nakon nalaza slijedi konsultacija sa ginekologom ili embriologom kako bi dobili upute za dalji tretman.

 • Spermiogram je osnovna analiza u otkrivanju razloga neplodnosti kod muškaraca.
 • Uzorak za analizu trebate donijeti nakon 3-5 dana apstinencije. Interpretacija nalaza je naredni dan.
 • Proces liječenja neplodnosti u mnogome zavisi od rezultata nalaza spermiograma!

Spermokultura i urinokultura

Spermokultura i urinokultura jesu mikrobiološki pregled sjemena i urina. Rade se kao dopuna analizi sjemena u slučajevima kada se analizom spermiograma konstatuje da je povišen broj leukocita. Smisao je otkriti i izlječiti upalu koja ja mogla uticati na rezultat spermiograma.

Praktične informacije

Spermiogram se ocjenjuje prema standardu WHO 2021. Cijena analize je 120 KM. U cijenu usluge je uključena interpretacija (tumačenje) nalaza i plan za dalje pretrage ako to bude potrebno. Neplodnost je problem muškaraca i žena !!!

Pretragu, spermiogram možete uraditi u Zavodu od ponedjeljka do petka od 08-12h uz prethodnu najavu. Priprema za analizu podrazumjeva 3-5 dana apstinencije. Tumačenje nalaza je naredni dan.

Nalaz spermiogrma možete uraditi i u sklopu paketa usluga “obrada uzroka neplodnosti za jedan dan”. Detalje vezane za analizu možete dobiti na tel.: +38733 81 13 13, +387 60 32 59 801, putem e-mail-a: [email protected]

U susret novom životu IVF centar Zavoda “Mehmedbašić”

Naida Mehmedbašić

Radim u labaratoriju za genetiku na poslovima pripreme i izvođenja genetskih i citogenetskih analiza plodove vode i krvi (amniocenteza-citogenetika, na verifikaciji uzročnika raznih perinatalnih,ginekoloških i drugih infekcija metodom PCR (HPV skrining i genotipizacija, klamidija, ureaplazma, mikoplazma, HIV, Hepatitis B i C, MRSA, Sifilis, Toksoplazma i Citomegalovirus iz plodove vode te dijagnosticiranju različitih poremećaja važnih u perinatologiji, neplodnosti i opstetriciji (npr. trombofilija).
Moji članci Više o meni

Spermiogram

06. 08. 2021
enes

Muški razlog neplodnosti

Ako godinu dana nezaštićenih odnosa ne rezultira trudnoćom potrebno je tragati za uzrokom problema. Muški razlog neplodnosti predstavlja 35% uzroka neplodnosti, 35% je ženski uzrok neplodnosti, 30% je zajednički uzrok neplodnosti. Unutar ovih procenata se “kriju” i nerazjašnjeni uzroci neplodnosti. Prvi korak u otkrivanju uzroka neplodnost kod muškaraca analiza ejakulata, spermiogram!!!

Šta je spermiogram?

Spermiogram je neinvazivna pretraga sjemene tekućine i predstavlja prvi korak u detekciji uzroka neplodnosti kod muškarca. Prema nalazu spermiograma možemo predvidjeti fertilnu sposobnost (plodnsot) muškarca. Klinički embriolozi su stručnjaci kompetentni za analizu i pravilno tumačenje nalaza spermiograma. Standarde za ocjenjivanje kvalitete ejakulata postavlja Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO 2010) i ESHRE (Evropska asocijacija za humanu reprodukciju i embriologiju). Prema tim kriterijima nalazimo sljedeće kliničke slike spermiograma:

 1. Normozoospermia: normalan nalaz ejakulata po broju i pokretljivosti spermatozoida
 2. Oligozoospermia: smanjena koncentracija spermatozoida
 3. Asthenozoospermia: smanjena pokretljivost spermatozoida
 4. Teratozoospermia: veliki broj spermatozoida patološke građe
 5. Necrospermia: veliki broj mrtvih spermatozoida
 6. Kriptozoospermia: klasičnim metodama ne možemo detektovati spermije, detektuju se tek nakon centrifugiranja
 7. Azoospermia: bez spermatozoida u ejakulatu
 8. Aspermia: bez ejakulata

Vrlo često u praksi nalazimo kombinovane oblike ovih formi spermiograma. Nalaz spermiograma nam pomaže da odredimo adekvatnu metodu liječenja neplodnsoti. Pojedine patološke forme spermiograma zahtjevaju dodatne analize kako bi se pravilno otkrio uzrok nepldosnosti a potom provelo liječenje adekvatnom metodom BMPO.

Spermiogram, kako se radi analiza?

Ejakulat za analizu se dobija masturbacijom, nakon apstinencije od odnosa 3-5 dana. Za prikupljanje sjemene tekučine ne preporučuje se koristiti kondome ili lubrikante, jer mogu negativno uticati na kvalitet ejakulata. Ejakulat treba kolektovati u sterilnoj urin bočici.Uzorak se može dati u IVF centru Zavoda ili donijeti u roku od sat vremena (na temperaturi od oko 370C ). Bočica mora biti sterilna i označena imenom i prezimenom, datumom i vremenom ejakulacije. Prije davanja uzorka popunjavte formular za infomacijama o Vašem zdravlju koje mogu imati uticaja na “kvalitet” spermiograma. Nalaz spermiograma će biti protumačen 24h nakon provedene analize. Nakon nalaza slijedi konsultacija sa ginekologom ili embriologom kako bi dobili upute za dopunsku dijagnostiku ili dalji tretman.

Spermiogram je osnovna analiza u otkrivanju razloga neplodnosti kod muškaraca.

Uzorak za analizu trebate donijeti nakon 3-5 dana apstinencije. Interpretacija nalaza je naredni dan.

Proces liječenja neplodnosti u mnogome zavisi od rezultata nalaza spermiograma!

Bakteriologija urina i ejakulata

Spermokultura i urinokultura jesu mikrobiološki pregled sjemena i urina. Rade se kao dopuna analizi spermiograma u slučajevima kada se analizom spermiograma konstatuje da je (povišen broj leukocita, smanjena pokretljivost spermatozoida, manja koncentracija sprmatozoida ili manji procenat spermatozoida uredna građe). Također se preporučuje uraditi uretralni birs na prisustvo klamidije, mikoplazme i uraplazme. Smisao analiza je otkriti i izlječiti upalu koja ja mogla uticati na lošiji rezultat spermiograma.

Dodatne analize vezane za otkrivanje uzroka neplodnosti kod muškaraca

U situacijama gdje nalaz spermiograma pokazuje ozbiljnija odstupanja od normalnog nalaza spermiograma (npr. azospermia, kriptozoospermia, teratozoospermia, nekrozoospermia), provode se dodatne dijagnostičke procedure.

Dodatna dijagnostika podrazumjeva:

 • hormonska obrada (FSH, LH, testosteron, inhibin B, PRL, TSH)
 • urološka obrada (ultrazvučni pregled testisa i TRUS/transrektalni pregled prostate)
 • genetsko testiranje (kariogram, mikrodelecija Y hromozoma, test na cističnu fibrozu, DNK fragmentacija)
 • bihemijski testovi (HBA test)

Nakon prikupljenih rezultata nalaza dodatne obrade zakazuje se termin za konsultaciju kako bi zauzeli stav za dalje liječenje.

Šta nepovoljno utiče na nalaz spermiograma?

Životna dob je jedan od uzroka smanjenja fertilnosti kod muškaraca. Fertilnost muškaraca je optimalna u periodu od 18. do 40. godine života. Loše životne navike također utiču na kvalitet spermiograma (prekomjerna tjelesna težina, manjak sna, konzumiranje alkohola, konzumiranje duhana, konzumiranje droga, zlopupotreba steroidnih hormona, reducirana fizička aktivnost, infektivne bolesti reproduktivih organa). Bolesti i ozljede reproduktivnih organa, bolesti drugih organskih sistema, konzumiranje određenih vrsta lijekova nepovoljno utiču na kvalitet spermiograma. Maligne bolesti rperoduktivnih organa ili druge maligne bolesti mogu privremeno ili trajno oštetiti fertinost muškarca.

Kako sačuvati plodnost?

Planiranje začeća u mlađoj životoj dobi prvi je oblik zaštite fertilnosti. Održavanje optimalne tjelesne težine, uredne životne navike, zamrzavanje uzrka sjemna u mlađoj životnoj dobi također predstavlja način očuvanja plodnosti. Posebnu pažnju trebaju obratiti muškarci koji zbog bolesti moraju biti podvrgnuti hirurškim intervencijama reproduktivnih organa ili moraju primati terapiju koja može biti toksična (kemoterapija). Ako na vrijeme sačuvaju uzorak zdravog spermiograma moguće je da se nakon izlječenja ostvare kao roditelji.

Kako poboljšati nalaz spermiograma?

Lošiji nalaz spermiograma se može poboljšati kod pacijenata koji izlječe eventualne upalne bolesti reproduktivnih organa, kod osoba koje koriguju tjelesnu težinu, umanje konzumaciju nezdrave hrane, duhana, alkohola. Upotreba dodataka prehrani tzv. antioksidansi, korekcija prehrambenih navika (mediternska ishrna) , optimalna fizička aktivnost, dovoljan broj sati sna mogu pozitivno uticati na poboljšanje nalaza spermiogrma.

Praktične informacije

Spermiogram se ocjenjuje prema standardu WHO 2010. Cijena analize je 120 KM. U cijenu usluge je uključena interpretacija (tumačenje) nalaza i plan za dalje pretrage ako to bude potrebno.

Pretragu, spermiogram možete uraditi u IVF centru Zavoda (ponedjeljk-petak) od 08h-12h. Priprema za analizu podrazumjeva 3-5 dana apstinencije. Tumačenje nalaza je naredni dan.

Nalaz spermiogrma možete uraditi i u sklopu paketa usluga “obrada uzroka neplodnosti za jedan dan”. Detalje vezane za analizu možete dobiti na tel.: +38733 81 13 13, +38760 32 59 801, putem e-mail-a: [email protected]

U susret novom životu IVF centar Zavoda “Mehmedbašić”

Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator