Od neplodnosti pati oko 15% svjetske populacije. Taj procenat sa godinama konstantno raste. Za trećinu uzroka neplodnsti “odgovoran” je muškarac, za trećinu žena, a za preostalu trećinu nauka još uvijek nije pronašla odgovor. To su tvz. idiopatski razlozi neplodnosti. Novija istraživanja naglašavaju trend porasta broja neplodnih muškaraca. Savremena definicija neplodnosti podrazumjjeva slijedeće. Neplodnim se smatra:

  • par koji ne uspije ostvariti trudnoću nakon godinu dana nezaštićenih odnosa (ako je žena mlađa od 36 godina)
  • par koji ne uspije ostvariti trudnoću nakon 6 mjeseci nezaštićenih odnosa (ako je žena starija od 36 godina)
  • žena koja uspije zatrudniti ali ne uspijeva iznjeti trudnoću do termina

Kao jedan od vodećih centara za ginekologiju i neplodnost u Sarajevu i BiH, mi u Zavodu “Mehmedbašić” znamo da je neplodnost veoma lično pitanje koje na parove utiče u svim aspektima njihovog života. Naš je program liječenja neplodnosti kreiran imajući to u vidu. Obraćamo pažnju na pojedinačne, jedinstvene, medicinske, emocionalne i finansijske potrebe svakog para kako bi omogućili najbolji mogući tretman.
Kod tih pacijenata naša zajednička potpora počinje upoznavanjem, prikupljanjem anamnestičkih podataka od oba partnera, razmatranjem mogućih dijagnostičkih ili terapijskih opcija, te pravljenjem plana pretraga i liječenja (poštujući savremene algoritme dijagnostike i tretmana muške odnosno ženske neplodnosti), uz dogovor i odobrenje pacijenta. Naposlijetku ovo nam omogućava da vam pomognemo da ispunite svoj san o proširenju porodice.


Senad prof. dr. Mehmedbašić

Ja sam vlasnik Zavoda, voditelj medicinskog tima. Profesor sam ginekologije i opstetricije i dugogodišnji klinički liječnik. Posjedujem veliko znanje i iskustvo u svim segmentima ginekološk-opstetricijske struke. Moj stručni princip kao voditelja struke  je da se u Zavodu provodi medicinska struka zasnovana na dokazima,da je to medicina dokazano dobre kliničke prakse, upotpunjena savremenim algoritmima i vodiljama  koja će ,uz najsavremeniju opremu i  drugu modernu mediicinsku tehnologiju učiniti  sve da vi, naši pacijenti, budete potpuno zadovoljni. Pružiću svo medicinsko znanje, profesionalnu senzibilnost, upotrijebiti vrhunske medicinske  spoznaje   da rješim vaš zdravstveni problem. Učiniti ću sve:

  • da dobijete trudnoću i dijete jer je Zavod BH brend u liječenju neplodnosti i sa najvećim i najdužim “domaćim” iskustvom i kompetentnošću u IVF  tehnologiji
  • da se brinem o vama trudnici, plodu i porodu
  • objektiviziram zdravlje ploda metodama prenatalne dijagnostike
  • preveniram ili na vrijeme dijagnosticiram tumore genitalnih organa i dojke
  • pomoći ću vam i pružanjem širokog dijapazona usluga iz  genetske, citogenetske i medicinskobiohemijske dijagnostike

Sve ovo, moji saradnici i ja, postižemo kao jedinstven tim profesionalaca i znalaca spremnih i predanih da se suoče sa svim vašim problemima naše medicinske  specijalnosti i u isto vrijeme sposobnih da ostvare sve vaše potrebe, želje i nadanja.


Moji članci