Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

Dijagnostika uzroka neplodnosti kod muškaraca

spermiogram

Dijagnostika uzroka neplodnosti kod muškaraca započinje sa analizom kvaliteta sjemena (spermiogram). U zavisnosti od nalaza spermiograma planiraju se dodatne dijagnostičke procedure (spermokultura, hormonski status, ultrazvučni pregled testisa, biopsija testisa, kariogram). Svrha dopunskih pretraga je što preciznije locirati razlog neplodnosti kod mušaraca. Nakon postavljene dijagnoze određuje se adekvatna procedura MPO.

Spermiogram

Spermiogram je osnovna pretraga kod ocjene reproduktivne sposobnosti muškarca. Ispituje se kvalitet i klinička, praktična vrijednost sjemena za oplodnju. Standarde za ocjenjivanje kvalitete ejakulata postavlja Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO 2010) kao i asocijacije kao što je ESHRE (Evropska asocijacija za humanu reprodukciju i embriologiju). Prema tim kriterijima nalazimo sljedeće kliničke slike spermiograma:

  • Normozoospermia: normalan nalaz ejakulata po broju i pokretljivosti spermatozoida
  • Oligozoospermia: smanjena koncentracija spermatozoida
  • Asthenozoospermia: smanjena pokretljivost spermatozoida
  • Teratozoospermia: veliki broj spermatozoida patološke građe
  • Necrospermia: veliki broj mrtvih spermatozoida
  • Azoospermia: bez spermatozoida u ejakulatu
  • Aspermia: bez ejakulata

Vrlo često u praksi nalazimo kombinovane oblike ovih formi spermiograma. Iz praktičnih razloga kod nas u Zavodu sjeme se kategoriše kao fertilno, subfertilno ili nefertilno. Dijagnoza često indicira metodu liječenja koju moramo primjeniti da bi liječenje bilo uspješno.

Ejakulat za analizu se dobija masturbacijom, nakon apstinencije od odnosa 2-7 dana. Ne preporučuje se koristiti kondome ili lubrikante, jer mogu negativno uticati na kvalitet ejakulata. Uzorak se može dati u Zavodu, ili donijeti u roku od sat vremena, na približno tjelesnoj temperaturi (u unutrašnjem džepu).

Bočica mora biti sterilna i označena imenom i prezimenom, datumom i vremenom ejakulacije. O označavanju bočica se u Zavodu vodi besprijekorna pažnja, tako da nema mogućnosti zamjene uzoraka.

Spermokultura

Spermokultura je mikrobiološki pregled sjemena. Spermokultura se nekada radi rutinkski (npr. kategorija paraplegičara), a obavezno poslije nalaza upale u spermiogramu. Nakon nalaza spermokulture određuje se liječenje prema antibiogramu.

Hormonski status

Kod veoma lošeg nalaza, ili azospermije često se radi hormonski status odnosno analiza FSH, LH, testosterona iz krvi. Hormonski status može pomoći u utvrđivanju opstruktivne azoospermie. Prema tim nalazima i po preporuci urologa može se raditi biopsija testisa.

Biopsija testisa

Biopsija testisa je dijagnostički postupak kojim se utvrđuje postoji li produkcija spermatozoida.

Punkcija testisa

Punkcija testisa se vrši u terapijske svrhe i dobijeno sjeme se zamrzava. Poslije se koristi za određene metode vantjelesne oplodnje.

Kariogram i mikrodelecije Y

U pojedinim slučajevima neplodnost ima genetsku osnovu. Hromozomski poremećaji na nivou polnih hromozoma otkrivaju se analizom kariograma iz krvi. Gubitak gena na Y hromozomu koji su odgovorni za nastanak muških polnih ćelija može se otkriti molekularnim DNK analizama mikrodelecija Y.

Dijagnostika uzroka neplodnosti kod muškaraca se provodi u Zavodu “Mehmedbašič”. Po prikupljenim nalazima dobićete mišljenje stručnog konzilija za dalji tretman neplodnosti.

Detalje vezane na dijagnostičke procedure možete dobiti putem e-maila: [email protected]

Naida Mehmedbašić

Radim u labaratoriju za genetiku na poslovima pripreme i izvođenja genetskih i citogenetskih analiza plodove vode i krvi (amniocenteza-citogenetika, na verifikaciji uzročnika raznih perinatalnih,ginekoloških i drugih infekcija metodom PCR (HPV skrining i genotipizacija, klamidija, ureaplazma, mikoplazma, HIV, Hepatitis B i C, MRSA, Sifilis, Toksoplazma i Citomegalovirus iz plodove vode te dijagnosticiranju različitih poremećaja važnih u perinatologiji, neplodnosti i opstetriciji (npr. trombofilija).
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator