45. Američka citogenetska konferencija ACC

02. 09. 2018
Eldar dr. Mehmedbašić

U periodu 10-13 juni 2018., naša genetičarka Aida Ćatić je učestvovala na 45. Američkoj citegentskoj konfereciji koja je održana Snowbirdu, SAD. Prezentovala je rad iz područja citogenetike koji se odnosi na dijagnostikovanje metanefričkog adenoma bubrega detekcijom hromozomske translokacije i mutacije BRAF gena. Rad je nagrađen od stane Asocijacije jer ima praktičan, klinički značaj.

Uprkos skorijem napretku u genomskoj oblasti tumora, dostupni podaci o genetskim promjenama koje nam jasno govore za metanefrički adenom bubrega su ograničeni. Različite strukturne genomske promjene kao što su hromosomske translokacije mogu pridonijeti indukciji i progresiji tumora i karcinoma. Koristeći molekularnu i citogenetsku analizu uspjeli smo identificirati hromozomsku translokaciju (promjena pozicije hromozoma), novu fuziju onkogena između KANK1 i NTRK3 gena, te međusobnu ekskluzivnost između translokacije i mutacije BRAF gena.

Značaj ove studije je u tome što može popuniti prazninu u aktuelnoj naučnoj literaturi i dati prognostičke i terapeutske informacije za podskup (metanefrični adenome). Studija je konkretno izvedena koristeći molekularne i citogenetske analize i relevantna je metoda za poboljšanje dijagnostičke tačnosti (precizno postavljanje dijagnoze) koja je direktno vezana za patologiju i laboratorijsku medicinu. Naime preciznim (citogenetskim) postavljanjem dijagnoze ovog oboljenja određuje se pravilna terapija što do sada nije bio slučaj.

Ponosni smo na našu Aidu, svjesni smo da samo vrhunskim kvailitetom možemo doprinjeti Vašem zdravlju.

Medicinski tim Zavoda “Mehmedbašić”

Eldar dr. Mehmedbašić

Moja zadaća u Zavodu jeste da uzimam vašu medicinsku anamnezu koja će rezultirati većom spoznajom o vašem zdravlju. To će vas uputiti u konkretne dijagnostičke ili terapijske procedure u našem medicinskom timu. Ja također izvodim i jednostavne preglede uz nadzor i konsultaciju kolega ginekologa. Moja zadaća je također da sa vama elektronskom poštom uspostavim komunikaciju u cilju bržeg i svrsishodnijeg medicinskog tretmana u našem Zavodu.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator