Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

Indukcija i stimulacija ovulacije se provode kada pacijentica nema ovulaciju, odnosno sa željom da se izazove višestruka ovulacija. Na ovaj način se stvaraju uslovi da u jednom ciklusu imamao više ovulacija (više jajnih ćelija) što povećava vjervatnoću za začeće.

Šta je indukcija ovulacije?

Indukcija ovulacije se provodi kada pacijentica nema ovulaciju, odnosno kada ima anovulacijski ciklus. Anovulacijski ciklus se utvrdi prethodnom obradom razloga neplodnosti. Tu spadaju polni hormoni (FSH, LH, E2 i PRL i itest na inzulinsku rezistenciju, transvaginalni ultrazvučni pregled/AFC). Pacijetice koje imaju policističan janik sklonije su izostanku ovulacije.

Šta je stimulacija ovulacije?

Stimulacija ovulacija se radi kada se procijeni da se multiplom (višestrukom) ovulacijom mogu dobiti veće šanse za oplodnju (više jajnih ćelija). Lijekovi za indukciju ili stimulaciju ovulacije, koriste se kako bi jajnik u jednom ciklusu proizveo više folikula, tj. oslobodio više od jedne jajne ćelije. Lijekovima se također može kontrolisati vrijeme ovulacije, te tako tempirati ciljane odnose, inseminaciju ili druge postupke oplodnje. Najveću pomoć od stimulacije ovulacije mogu imati žene sa anovulatornim, ili neredovnim ciklusima, žene sa sindromom policističnog jajnika (PCOS) ili koje imaju neki hormonski disbalans.

Farmaceutska industrija je danas obezbijedila vrlo širok dijapazon lijekova za stimulaciju ovulacije koji se ordiniraju po različitim protokolima njihove primjene, a u cilju što bogatijeg, boljeg odgovora jajnika na stimulaciju. Izbor protokola je individualan i ovisi od dobi pacijentice, tjelesne težine (BMI), građe i funkcije jajnika, njegove rezerve, prethodnog iskustva itd. Indukcija ili stimulacija ovulacije se provodi i kod svih matoda vantjelesne oplodnje (inseminacija, IVF, ICSI, ICSI nakon MESA,TESA ili PESA postupka). Vrsta lijekova za stimulaciju zavisi od gore navedenih kriterija kao i od vrste postupka MPO.

Praksa u Zavodu “Mehmedbašić”

Stimulacije ovulacije se provode svakodnevno u Zavodu “Mehmedbašić”. Prethodno se obavi razgovor i analiza pretraga koje su ranije planirane kako bi smo imali plan liječenja. Stimulacija započinje 3. ili 5. dan ciklusa. U ovom intervalu se daje terapija (lijekovi za stimulaciju ovulacije). Paralelno se obavljaju ultrazvučne kontrole (folikulometrija). Cilj kontrole je da ustanovimo veličinu i broj folikula, odnosno kada će nastupiti period ovulacije “plodnih dana”. U periodu kada folikuli dostignu veličinu od 18 mm i više pacijetica prima injekciju za dozrijevanje folikula tvz. “stop” injekciju. Dalji koraci zavise od vrste postupka.

Detalje vezane za medicinski podpomognutu oplodnju možete dobiti kontaktom putem e-mail kontakta: [email protected]

U susret novom životu, IVF centar Zavoda “Mehmedbašić”

Eldar dr. Mehmedbašić

Zaposlen sam u Zavodu "Mehmedbašić" od 2009. godine. Specijalizantski staž sam obavljao u Opštoj bolnici Sarajevo na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo te na Ginekološko-akušerskoj klinici, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Specijalista sam ginekologije i opstetricije od 2015. godine.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator