Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

 

Finansiranje postupaka BMPO

Poštovani pacijenti,

Prema Zakonu o biomedicinski pomognutoj oplodnji pravo na liječenje biomedicinski pomognutom oplodnjom (BMPO) na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života. Potrebno je da je u braku ili izvanbračnoj zajednici. Obavezno zdravstveno osiguranje finansira tri pokušaja intrauterine inseminacije (IUI), pet pokušaja vantjelesne oplodnje (IVF ili ICSI). Dva pokušaja IVF ili ICSI mogu biti u prirodnom ciklusu, tri postupka u stimulisanom ciklusu). Moguće je da na prijedlog stručnog konzilija zdravstvene ustanove u kojoj se liječe bračni, odnosno vanbračni partneri (iz opravdanih zdravstvenih razloga) može se dati saglasnost na biomedicinski pomognutu oplodnju i ženi nakon navršene 42. godine života. Ovakva odluka se može donijeti u skladu sa smjernicama o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom. Pomenuta pravila finansiranja postupaka biomedicinski pomognute oplodnje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine važit će od 01.01.2023. godine.

Aktuelne mogućnosti finansiranja postupaka BMPO u 2024. godini

U IVF centru Zavoda “Mehmedbašić” finansiranje postupaka biomedicinski pomognute oplodnje moguće je na više načina. Način finansiranja postupaka BMPO:

 • Finansiranje postupka vlastitim sredsvima, po cjenovniku IVF centra Zavoda “Mehmedbašić”
 • Finansiranje na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 • Refundiranje troškova postupaka provode i pojedine Opštine

Finansiranje postupka BMPO vlastitim sredstvima

Postupke BMPO možete finansirati vlastitim sredstvima. U nastavku možete vidjeti cijene osnovnih procedura BMPO. Detaljne infromacije vezane za cijene postupaka BMPO

Cijene osnovnih procedura u IVF centru Zavoda “Mehmedbašić”

Postupak intrauterine inseminacije (IUI)

Intrauterina inseminacija (IUI) prvi pokušaj 600 KM
Intrauterina inseminacija (IUI) drugi pokušaj 500 KM
Intrauterina inseminacija (IUI) prvi pokušaj 400 KM

Postupak invitrofertilizacije (IVF)

Punkcija folikula za postupak IVF-a u stimulisanom ciklusu 2000 KM
Opšta anastezija za postupak punkcije i aspiracije folikula 230 KM
Embriotransfer sa zamrzavanjem preostalih embriona i čuvanjem na godinu dana 2000 KM
Cijena kompletnog IVF postupka 4230 KM

Napomena: Cijena lijekova za postupak stimulacije ovulacije nije uračunata u navedene troškove. Lijekovi se kupuju u apoteci prema ranije dostavljenom planu stimulacije ovulacije.

Postupak intracitoplazmatično injiciranje sjemena (ICSI)

Punkcija folikula za postupak ICSI u stimulisanom ciklusu 2500 KM
Opšta anastezija za postupak aspiracije folikula 230 KM
Embriotransfer sa zamrzavanjem preostalih embriona i čuvanjem na godinu dana 2000 KM
Cijena kompletnog ICSI postupka 4730 KM

Napomena: Cijena lijekova za postupak stimulacije ovulacije nije uračunata u navedene troškove. Lijekovi se kupuju apoteci prema ranije dostavljenom planu stimulacije ovulacije.

Plaćanje usluga BMPO na više rata (VISA, MASTERCARD ili AMERICAN EXPRESS)

Zavod “Mehmedbašić” obezbijedio je plaćanje medicinskih usluga na više rata. U saradnji sa Intesa Sanpaolo bankom omogućili smo da korisnici kreditnih kartica (VISA, MASTERCARD ili AMERICAN EXPRESS) sve medicinske usluge provedene u Zavodu “Mehmedbašić” u iznosu većem od 100 KM mogu platiti za maksimalno 12 mjesečnih rata.

Finansiranje postupaka BMPO na teret sredstava ZZOR FBiH

Krajem januara 2023. godine stupio je na snagu Pravilnik o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, način formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga pitanja od značaja za provođenje biomedicinski potpomognute oplodnje.

Pravilnikom su između ostalog definisani kriteriji i pravila za ostvarivanje prava na finansiranje postupaka BMPO:

 • pravo na finansiranje imaju punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac koji su u braku. Također mogu biti u vanbračnoj zajednici. Bitno je da su u dobi koja omogućava obavljanje roditeljskih dužnosti, podizanje, odgoj i osposobljavanje djeteta za samostalan život
 • izjava da par nema djece
 • nalazi doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva kojim se potvrđuje da su provedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti ili smanjenja plodnosti u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti
 • potvrda da postoje indikacije za postupak BMPO u skladu sa Smjernicama (da su iscrpljene sve druge mogućnosti liječenja neplodnosti)
 • da su partneri informisani o postupcima BMPO u skladu sa članom 32. Zakona o BMPO
 • nalazi koji potvrđuju da je obavljeno testiranje u partnerskoj donaciji u skladu sa Smjernicama (testovi na prisustvo hepatitisa B, hepatitisa C, HIV-a, sifilis-a)
 • kopija lične karte kao dokaz da je žena u dobi do navršene 42. godine života (postoji mogućnost finansiranja i nakon 42. godine života u specifičnim situacijama u skladu sa Smjernicama)
 • izjava para o odabiru ovlaštene ugovorne zdravstvene ustanove za obavljanje BMPO
 • Saglasnost Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (saglasnosti Komisije za izdavanje pojedinačnih saglasnosti za obavljanje biomedicinski potpomognute oplodnje)

Dodatne informacije

Dodatne informacije vezane za finansiranje postupaka BMPO od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine možete dobiti putem besplatne telefonske linije ili na web stranici ZZOFBIH.

U prethodnom tekstu su navedene cijene osnovnih postupaka koji se provode u IVF centru Zavoda “Mehmedbašić”. Detaljne informacije o cijenama možete dobiti putem telefona: +387 33 81 13 13. Možete nas također kontaktirati putem mobitela: +387 60 32 59 801. Pišite nam na mail: [email protected].

U susret novom životu, IVF centar Zavoda “Mehmedbašić”.

Eldar dr. Mehmedbašić

Zaposlen sam u Zavodu "Mehmedbašić" od 2009. godine. Specijalizantski staž sam obavljao u Opštoj bolnici Sarajevo na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo te na Ginekološko-akušerskoj klinici, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Specijalista sam ginekologije i opstetricije od 2015. godine.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator