Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

 

Finansiranje postupaka BMPO

Poštovani pacijenti,

Prema Zakonu o biomedicinski pomognutoj oplodnji pravo na liječenje biomedicinski pomognutom oplodnjom (BMPO) na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno izvanbračnoj zajednici. Obavezno zdravstveno osiguranje je u obavezi finansirati tri pokušaja intrauterine inseminacije (IUI), pet pokušaja vantjelesne oplodnje IVF/ICSI (uz obvezu da dva pokušaja budu u prirodnom ciklusu, tri postupka u stimulisanom ciklusu). Moguće je da na prijedlog stručnog konzilija zdravstvene ustanove u kojoj se liječe bračni, odnosno vanbračni partneri (iz opravdanih zdravstvenih razloga) može se dati saglasnost na biomedicinski pomognutu oplodnju i ženi nakon navršene 42. godine života u skladu sa smjernicama o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom. Pomenuta pravila finansiranja postupaka biomedicinski pomognute oplodnje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine važit će od 01.01.2023. godine.

Aktuelne mogućnosti finansiranja postupaka BMPO u 2023. godini.

Krajem januara 2023. godine stupio je na snagu Pravilnik o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, način formiranja cijene pojedinačni postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga pitanja od značaja za provođenje biomedicinski potpomognute oplodnje.

Pravilnikom su između ostalog definisani kriteriji i pravila za ostvrivanje prava na finansiranje postupaka BMPO:

  • pravo na finansiranje imaju punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac koji su u braku, odnosno u vanbračnoj zajednici i koji su u dobi koja omogućava obavljanje roditeljskih dužnosti, podizanje, odgoj i osposobljavanje djeteta za samostalan život
  • izjava da par nema djece
  • nalazi doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva kojim se potvrđuje da su provedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti ili smanjenja plodnosti u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti
  • potvrda da postoje indikacije za postupak BMPO u skladu sa Smjernicama (da su iscrpljene sve druge mogućnosti liječenja neplodnosti)
  • da su partneri informisani o postupcima BMPO u skladu sa članom 32. Zakona
  • nalazi koji potvrđuju da je obavljeno testiranje u partnerskoj donaciji u skladu sa Smjernicama (testovi na prisustvo hepatitisa B, hepatitisa C, HIV-a, sifilis-a)
  • kopija lične karte kao dokaz da je žena u dobi do navršene 42. godine života (postoji mogućnost finansiranja i nakon 42. godine života u specifičnim situacijama u skladu sa Smjernicama)
  • izjava para o odabiru ovlaštene ugovorne zdravstvene ustanove za obavljanje BMPO
  • Saglasnost Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (saglasnosti Komisije za izdavanje pojedinačnih saglasnosti za obavljanje biomedicinski potpomognute oplodnje)

Dodatne informacije

Dodatne informacije vezane za finansiranje postupaka BMPO od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja federacije Bosne i Hercegovine možete dobiti putem besplatne telefonske linije ili na web stranici ZZOFBIH.

Plaćanje usluga BMPO na više rata (VISA, MASTERCARD ili AMERICAN EXPRESS)

Zavod “Mehmedbašić” obezbijedio je plaćanje medicinskih usluga na više rata. U saradnji sa Intesa Sanpaolo bankom omogućili smo da korisnici kreditnih kartica (VISA, MASTERCARD ili AMERICAN EXPRESS) sve medicinske usluge provedene u Zavodu “Mehmedbašić” u iznosu većem od 100 KM mogu platiti za maksimalno 12 mjesečnih rata. Također smo obezbijedili plaćanje naših usluga na rate i shopping karticama Raiffeisen banke d.d.

Cijene osnovnih procedura u IVF centru Zavoda “Mehmedbašić”

Postupak intrauterine inseminacije (IUI)

Intrauterina inseminacija (IUI) prvi pokušaj 600 KM
Intrauterina inseminacija (IUI) drugi pokušaj 500 KM
Intrauterina inseminacija (IUI) prvi pokušaj 400 KM

Postupak invitrofertilizacije (IVF)

Punkcija folikula za postupak IVF-a u stimulisanom ciklusu 2000 KM
Opšta anastezije za postupak punkcije i aspiracije folikula 230 KM
Embriotransfer sa zamrzavanjem preostalih embriona na godinu dana 2000 KM
Cijena kompletnog IVF postupka 4230 KM

Napomena: Cijena lijekova za postupak stimulacije ovulacije nije uračunata u navedene troškove. Lijekovi se kupuju u apoteci prema ranije dostavljenom planu stimulacije ovulacije.

Postupak intracitoplazmatično injiciranje sjemena (ICSI)

Punkcija folikula za postupak ICSI u stimulisanom ciklusu 2500 KM
Opšta anastezije za postupak aspiracije folikula 230 KM
Embriotransfer sa zamrzavanjem preostalih embriona na godinu dana 2000 KM
Cijena kompletnog ICSI postupka 4730 KM

Napomena: Cijena lijekova za postupak stimulacije ovulacije nije uračunata u navedene troškove. Lijekovi se kupuju apoteci prema ranije dostavljenom planu stimulacije ovulacije.

U prethodnom tekstu su navedene cijene osnovnih postupaka koji se provode u IVF centru Zavoda “Mehmedbašić”. Detalje vezane za cijene usluga, načine finansiranja, neophodnu dokumentaciju, plan i dinamiku pretraga, liječenja neplodnosti možete dobiti putem e-maila: [email protected] ili na telefon: +387 33 81 13 13, odnosno putem mobitela: +387 60 32 59 801.

U susret novom životu, IVF centar Zavoda “Mehmedbašić”.

Eldar dr. Mehmedbašić

Zaposlen sam u Zavodu "Mehmedbašić" od 2009. godine. Specijalizantski staž sam obavljao u Opštoj bolnici Sarajevo na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo te na Ginekološko-akušerskoj klinici, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Specijalista sam ginekologije i opstetricije od 2015. godine.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator