Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

Šta je histeroskopija?

Histeroskopija je endoskopska metoda pomoću koje elegantno prikazijemo untrašnjost cervikalnog kanla i materične šupljine. Na ovaj način stičemo uvid u oblik (anatomiju) materične šupljine, prikazujemo untrašnja ušća jajovoda. Procjenjujemo da li postoji hronični upalni proces na sluznici materice. Također ovom metodom dijagnostciramo prisustvo djelomičnih ili potpunih pregrada materične šupljine, polipa sluznice materice, mioma koji se nalaze u materičnoj šupljini.

Dijagnostička (eksplorativna) histeroskpija

Histeroskopski zahvat pri kojem ulazimo u materičnu šupljinu sa cijeljem da provjerimo da li materica ima pravilan oblik, da li su untrašnja ušća jajovoda prohodna, postoji li polip na sluznici materice, miom koji narušava građu materišta nazivamo dijagnostička histeroskopija. Dijagnostičkom histeroskopijom otkrivamo da li postoji hronični uplani proces na sluznici materice. Zavat se može izvoditi u lokalnoj ili opštoj anesteziji.

Operativna (interventna) histeroskopija

Uz upotrebu posebnih instrumenata postoji mogućnost histeroskopskih korektivnih zahvata (uzminaje uzorka tkiva sluznice materice za mikrobiološku dijagnozu, za imunohistohemijsku dijagnostiku, patohistološku dijagnostiku, ostranjenje manjih polipa, manjih pregrada materice, manjih mim čvorova). U ovom slučaju pored dijagnostičke komponenete govorimo i terapijskom učinku (operativna histeroskopija).

Šta je ambulantna histeroskopija?

Ambulanta ili “Office histeroskopija” jeste histerosopska procedura koja se provodi u ambulantnim uslovima. Ne zahtjeva predoperativnu pripremu. Dijagnostička ili operativna procedura traje oko 45 minuta. Nakon operativnog zahvata pacijentica ostaje u ordinaciji oko 30 minuta. Pacijentica u istom danu odlazi kući i funkcionalna je. Prednost ove vrste procedure je što je manje invazivna, praktičnija je za pacijenticu. Limiti procedure su što se ne mogu izvoditi složeniji operativni zahvati (veći miomi, veći polipi isl.).

Indikacije, kontraindikacije i važnost histeroskopije

Histeroskopija ima široku primjenu u reprodukcijskoj medicini i opštoj ginekologiji:

 • priprema za IVF postupke
 • kod neuspjelih embriotransfera (2 neuspjela MPO postupka)
 • kod sumnji na hronične upalne procese na sluznici materice
 • kod višestrukih gubitaka trudnoće
 • neurednih krvarenja iz uterusa
 • sumnje na nepravilnost materične šupljine
 • odstranjenje polipa i mioma koji se nalaze u materičnoj šupljini
 • odstranjenje spirale (IUD)

Histeroskopske intervencije ne smijemo raditi u slučaju:

 • akutne upale zdjeličnih organa
 • trudnoće
 • jakog i obilnog krvarenja iz materice

Praktični savjeti

U Zavodu “Mehmedbašić” provodimo procedure dijagnostičke histeroskopije i procedure operativne histeroskopije kada su u pitanju manji operativni zahvati. Indikacija i plan za operaciju se postavljaju nakon anamneze, 3D ultrazvučnog pregleda i razgovora sa ljekarom. Zahvat se izvodi od 5. do 10. dana ciklusa. Zahvati se obavljaju u lokalnoj ili kratkoj opštoj anesteziji.

Za više detalja kontaktirajte nas putem e-mail-a: [email protected]

Eldar dr. Mehmedbašić

Zaposlen sam u Zavodu "Mehmedbašić" od 2009. godine. Specijalizantski staž sam obavljao u Opštoj bolnici Sarajevo na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo te na Ginekološko-akušerskoj klinici, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Specijalista sam ginekologije i opstetricije od 2015. godine.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator