Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

https://mehmedbasic.ba/kolposkopija/

Papa test

Papa test se u Zavodu izvodi u sklopu rutinskih ginekoloških predgleda. Čitanje Papa brisa radi se savremenom metodom tzv. „Liquid based“, ili klasičnim bojenjem, po “Bethezda” klasifikaciji, koja omogućuje najmanji broj lažno negativnih nalaza. Papa bris se očitava sedmično.

HPV skrining i HPV genotipizacija

U Zavodu “Mehmedbašić” je moguće uraditi HPV skrining i HPV genotipizaciju.

HPV skrining je test koji sa sigurnošću utvrđuje da li postoji HPV virus ili ne (virusni DNK), dakle rezultat testa je ili negativan ili pozitivan. Prednost PCR metode u odnosu na standardne metode hibridizacije (Hybrid Capture) je u tome što je ova metoda vrlo osjetljiva i potpuno tačna jer otkriva prisustvo virusa još od 500 njegovih kopija po 1ml uzorka (metode hibridizacije to čine kod prisustav više od 10.000 kopija po 1 ml uzorka). Osim toga u ovoj metodi se koriste prajmeri za humane gene kao unutrašnja kontrola rezultata testa. Osim osjetljivosti testa metoda sopstvenom unutrašnjom kontrolom rezultata praktično ne dozvoljava postojanje lažno pozitivnih ili lažno negativnih rezultata.

Petak ne radimo drugu smjenu a insakdjahksjkkaače radimo

HPV genotipizacija je visoko specifični i osjetljivi test kojim se otkriva genotip HPV virusa koji spada u visoko ili srednje-rizične grupe. Utvrđeno je da HPV tip 16 i tip 18 imaju najveći onkogeni potencijal i da su odgovorni za oko 70% nastalih karcinoma. Broj kopija koji se otkrivaju je takođe već od 500 kopija virusne DNK po 1ml uzorka. U ovom testu se također koristi unutrašnja kontrola.

Novost

U Zavodu “Mehmedbašić” se nakon uzimanja testa za HPV skrining uzorak ne baca. U slučaju da test bude pozitivan može se po želji pacijenta uraditi i HPV genotipizacija i na taj način uraditi kompletna HPV analiza, koja će odrediti dalji medicinski postupak.

Indikacija za HPV analizu:

 • nalaz sumnjivog Papa brisa
 • patološki nalaz kolposkopskog pregleda

Uzorak za analizu i jednog i drugog testa je vrlo jednostava i bezbolan. Nakon brisanja sluzi sa grlića, običnim sterilnim vatenim stapićem sa tri kružna pokreta suprotna smjeru kazaljke na satu se uzima uzorak za HPV (skrining ili genotipizacija). Poslije dva minuta sušenja na vazduhu vateni stapić se stavlja u epruvetu i transportuje do genetskog laboratorija.

Kod muškarca se test može uraditi iz uzorka uretralnog brisa ili sjemena.

Rezultat analize se dobija u roku od 5 radnih dana.

Kolposkopija

Kolposkopski pregled se može uraditi u Zavodu „Mehmedbašić“ za sve pacijente Zavoda, ali i za druge pacijente upućene od strane drugih kolega ili po pacijentovom sopstvenom izboru. Metod se izvodi bezbolno. Izvodi je referentan i educiran kadar sa savremenom opremom. Zavod raspolaže sa klasičnim i video kolposkopom, mogućnošću pohrane podataka i kolposkopskih slika kao i da pacijent tokom pregleda i sam ima uvid u kolposkopsku sliku.

Biopsija grlića materice

Kada postoje medicinski razlozi u Zavodu se radi biopsija inkriminisanih područja grlića materice. Bioptirani materijal se šalje na patohistološku dijagnostiku što predstavlja definitivnu dijagnozu promjene. Ona diktira terapijski stav.

Radiotalasna terapija u liječenju premalignih promjena na grliću materice

Radiotalasna terapija je najsavremeniji princip liječenja premalignih promjena na grliću materice (CIN I,II i III), promjena koje, ako se ne liječe, vode karcinomu grlića materice.

Prethodno primjenjivane tehnologije elektrokautera i lasera na samom tkivu fizički pretvoreni u toplotu izazivaju termičko oštečenje bolesnog ali i zdravog tkiva u različitom stepenu. To može dovesti do dijagnostičkih problema kod histopatološke verifikaciji bitnih elemenata uzorka. Terapijski ove tehnologije dovode do krajnjeg cilja, ali sa većom traumom tkiva, krvarenjem, bolnošću, potrebom za anestezijom, dužim zacjeljenjem rane, dužim oporavkom.

Elektromagnetna energija radiotalasa u kontaktu sa tkivom se ne konvertuje u toplutu, već biva apsorbovana u plazmu stanice, izaziva njeno isparavanje i prskanje (vaporizacija). Dolazi do stvaranja prostora u tkivu, mikronizacije i savršeno preciznog reza. Oslobođena plazma se resorbuje preko krvnih sudova te nakon djelovanja radiotalasa nema nekroze, osnovnog uzroka naknadne infekcije. Nema termičkog oštećenja tkiva i odloženog zarastanja rane. Ožiljak je minimalan, oporavak brz jer se pacijent može praktično odmah vratiti svakodnevnim poslovima.

Gdje se može upotreijebiti radiotalasni nož u maloj ginekološkoj hirurgiji?

 • Radikonizacija (konizaciona elektroda)
 • Loop ili leetz ili letz ili leep omčasta radiokonizacija grlića materice (CIN I,II,III)
 • Polipektomija polpipa cervikalnog kanala
 • Fulguracija većih ektopija i ektropiona
 • Biopsija grlića, vulve i vagine
 • Radioekscizija šiljastih kondiloma vulve i perineuma
 • Fulguracija ravnih kondiloma vagine
 • Operacija Bartholinijeve žljezde

Koje su prednosti radiotalasne metode u odnosu na elektrohirurgiju i laser?

 • metoda je bezbolna, nema potrebe za općom anestezijom
 • minimalno invazivna
 • nema krvarenja
 • tkivo zacjeljuje bez ožiljka
 • zahvat je ambulantni i traje oko 5 do 10 minuta
 • pacijent ne leži, praktično se odmah vraća svakodnevnim aktivnostima

U zavodu „ Mehmedbasic“ rade se svi navedeni zahvati.Osoblje posjeduje certifikat za izvođenje metoda radioterapije, odnosno iskustvo i znanje stečeno tokom subspecijalizacije iz citologije, kolposkopije i patologije grlića materice.

Eldar dr. Mehmedbašić

Zaposlen sam u Zavodu "Mehmedbašić" od 2009. godine. Specijalizantski staž sam obavljao u Opštoj bolnici Sarajevo na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo te na Ginekološko-akušerskoj klinici, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Specijalista sam ginekologije i opstetricije od 2015. godine.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator