Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

Kombinovani skrining

Kombinovani skriningŠta je kombinovani skrining?

Kombinovani skrining je pretraga kojom se procjenjuje rizik za nastanak hromozmskih bolesti ploda. Obavlja se u periodu između 11. nejdelje i 13. njedlje i 6 dana trudnoće. Stastoji se od transvaginalnog ultrazvučnog pregleda i biohemijske anlize majčine krvi.

Od čega se sastoji analiza?

Kombinovani skrining je savremeni neinvazivni pristup u prenatalnoj dijagnostici ploda. On je kombinacija biohemijskih i ultrazvučnih markera. Od biohemijskih markera upotrebljava se: βHCG i PAPPA. Kao ultrazvučni marker koristi se doktrinarno izračunata vrijednost veličine nuhalnog nabora, detekcija nosne kosti, dužina fetusa (CRL) i širina glavice ploda (BPD). Uzima se također i podrobna anamneza trudnice, tačni podaci o dobi i prvom danu zadnjeg menzesa. Podaci se pohranjuju u poseban certificirani kompjuterski program „PRISCA“ koji izračunava rizik da plod ima genetsko oboljenje. Ova metoda ima visoku pouzdanost od svih pobrojanih metoda skrininga na genetsku bolest fetusa.

Ko bi trebao raditi ovu analizu?

Pretraga je preporučena svim trudnicama bez obzira na životnu dob i na ishode prethodnih trudnoća. U slučaju da imate 35 godina i više ili da su se iz prethodnih trudnoća rađala djeca sa poremećajima hromozoma prije odluke za izvođenje pretrage napravite konultaciju za ginekologom.

Interpretacija rezultata analize

Pretraga se obavlja u našem Zavodu. Rezulat analize je obično isiti dan, dva do tri sata nakon obavljenog pregleda. Rezultat interpretiraju naši ljekari. Tom prilikom ćete dobiti uputu za naredne preglede i dodatne procedure (u slučaju da nalaz nije zadovoljavajući). Rezultat pretrage može ukazati da nema povećanog rizika za nastanak bolesti hromozoma bebe ili naprtiv da je rizik za nastanak bolesti hromozoma povišen!

Šta ako rezultat analize nije uredan?

U slučaju da nalaz skriniga ukazuje da je rizik za nastanak hromozomskih bolesti ploda visok potrebno je uraditi citogenetsku analizu plodve vode tzv. ranu amnicentezu. Rana amni centeza se izvodi u 16. nedjelji gestacije. Tek nakon rezultata amnicenteze sa sigurnošću možemo govoriti o zdravlju hromozoma bebe.

Eldar dr. Mehmedbašić

Zaposlen sam u Zavodu "Mehmedbašić" od 2009. godine. Specijalizantski staž sam obavljao u Opštoj bolnici Sarajevo na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo te na Ginekološko-akušerskoj klinici, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Specijalista sam ginekologije i opstetricije od 2015. godine.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator