Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

Hepatitis B, hepatitis C, HIV i sifilis su infektivna oboljenja koja se prenose polnim odnosom, putem krvi, vertikalno sa majke na fetus, intrauterino ili nakon poroda. Virusi Hepatitisa C i B izazivaju infektivna oboljenja jetre (akutna i hronična oboljenja jetre, oko 70% ciroza jetre i oko 80% primarnih karcinoma jetre). HIV virus izaziva sidu (sindrom humane imunodeficijencije). Infekcija Teponemom pallidum izaziva lokalno i sistemsko oboljenje (Sifilis) koje može imati ozbiljne posljedice za repoduktivno i opšte zdravlje.

Hepatitis B, hepatitis C, HIV i sifilis, testiranje!

Zavod “Mehmedbašić” nudi serološki test za određivanje prisustva Hepatitisa B, hepatitisa C i HIV virusa i treponeme pallidum (sifilis). Ove pretrage se rade rutinski tokom obrade bračene neplodnosti, odnosno pripreme za postupke vantijelesne oplodnje. Mogu se raditi i ciljano kod pacijentata koji navode da sumnjaju da su bile u kontaktu sa osobama koje su inficirane. Serološki test na navedena oboljenja može otkriti prisustvo uzročnika u organizmu minimalno tri mjeseca nakon infekcije. U slučaju da je infekcija ranije dokazana ili je potrebno hitno odrediti da li postoji prepručujemo da se pretraga uradi PCR metodom (visoko senzitivnom metodom). PCR testiranje omogućava detekciju uzročnika u svim stadijima bolesti. Prednost PCR metode je što može otkriti akutne infekcije u periodu inkubacije, kada još nije došlo do imunog odgovora u organizmu i kada bi serološke metode dale lažno negativan rezultat. PCR metode su neophodne kada je potrebno brzo, precizno i sigurno dokazati prisustvo/odsustvo virusne DNK i broj replikacija virusa/mikroorganizama od čijeg broja zavisi i način liječenja i daljeg tretmana.

Kome je preporučeno testiranje?

  • parovima u postupku obrade neplodnosti/priprema za IVF
  • osobama koje su bile u polnom kontaktu sa osobama “sumnjovog” mikrobiološkog statusa !!!
  • prije invazivnih postupka (prekid trunoće, amniocenteza, operativni zahvati)
  • predkoncepcijski (u sklopu analiza koje se rade u pripremi za planiranu trunoću)
  • samoincijativno

Rezultati testa i interpretacija

Krv možete izvaditi svaki radni dan od 08 do 10 sati bez najave. Na rezultat analize se čeka 5-7 dana. Interpretaciu rezultata rade ljekari Zavoda. U slučaju detektovane infekcije pacijenti se upućuju specijakisti infekctivne medicine na dalju obradu i tretman.

Aida Ćatić

Ja sam genetičar i radim u labaratoriju za genetiku na poslovima pripreme i izvođenja dijagnostičnih genetskih i citogenetskih analiza plodove vode i krvi. U Chicagu sam stekla desetogodišnje isukustvo iz perinatologije i pedijatriske genetike. Radila sam u laboratoriju citogenetike kao šef smjene i kao glavni laborant za micorarray sekciju. Magistrirala sam biologiju u Chicagu i posjedujem certifikat za rad citogenetike od strane Američkog društva za kliničku patologiju (ASCP).
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator