Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

Vanmaterična trudnoća je trudnoća koja se nalazi izvan materične šupljine. Ako se na vijeme detektuje moguće je medikamentozno liječenje vanmaterične trudnoće. Medikamentozno liječenje vanmaterične trudnoće može se provoditi po striktrno propisanom protokolu. Cilj ovakvog tretmana vanmaterične trudnoće jeste da se izbjegne operativni tretman, odnsno da se “spase” jajnici i jajovodi. Ako ne postoje uslovi za tretman lijekovima jedini način je hirurški tretman.

Šta je vanmaterična trdnoća?

Vanmaterična trudnoća je trudnoća koja se nalazi izvan materične šupljine. Trudnoća može biti pozicionirana na jajnicima, jajovodima, grliću materice ili iznimno rijetko u trbušnoj duplji. Ovo stanje je po život opasno ako se na vrijeme ne detektuje i ne započne adekvatan tretman.

Kako se postavlja dijagnoza?

Izostanak menzesa, pozotivan test na trudnoću zahtjeva ultrazvučni pregled. U slučaju da se ultrazvučno ne može detektovati trudnoća u materičnoj šupljini postavlja se sumnja na vanmateričnu trudnoću. Dalja dijagnostika se provodi ultrazvučno i biohemijski. Ultrazvučno je potrebno vidjeti da li jajovodima ima naznake trudnoće! Biohemijska analiza podrazumjeva serijskom mjerenje βHCG-a (hormon trudnoće). U koliko porast nivoa βHCG-a nije dvostruki u 48h postavlja se dijagnoza vanmaterične trudnoće.

Kako se liječi vanmaterična trudnoća?

Postoje dva načina tretmana vanmaterične trudnoće. Medikamentozni (lijekovima) i hirurški. Medikamnetozno liječenje vanmaterične trudnoće je moguće ako βHCG nije iznad 5.000 jedinica ili kada se ne detektira srčana akcija. Doza lijeka se određuje u odnosu na tjelesnu masu pacijenta. U toku tretmana rade se ultrazvučne kontrole i pati nivo βHCG-a. Pad nivoa βHCG -a ukazuje da je terapija efikasna. U slučaju da se nastavlja ubrzan rast beta HCG-a terapija se mora prekinuti i pacjent se upućuje u bolnicu na hiriurški tretman.

Tretman u Zavodu “Mehmedbašić”

Serijsko određivanje βHCG-a, savremena UZ oprema, iskustvo ispitivača omogućuju da se vanmaterična trudnoća može otkriti u ranom stadiju. Ako βHCG nije iznad 5.000 jedinica ili kada se ne detektira srčana akcija, može se liječiti medikamentozno, bez hirurgije. U Zavodu se već osam godina primjenjuje citostatik Metotreksat za liječenje vanmaterične trudnoće. Po određenoj šemi injicira se potrebna doza lijeka. Nadzire se uspješnost terapije (koja je praktično 100% sigurna). Na ovaj način se izbjegava hirurško liječenje vanmaterične trudnoće i sačuva jajovod za reprodukciju.

Eldar dr. Mehmedbašić

Zaposlen sam u Zavodu "Mehmedbašić" od 2009. godine. Specijalizantski staž sam obavljao u Opštoj bolnici Sarajevo na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo te na Ginekološko-akušerskoj klinici, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Specijalista sam ginekologije i opstetricije od 2015. godine.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator