U Zavodu „Mehmedbašić” se mogu otkiti i liječiti različiti oblici nepravilnih ginekoloških krvarenja kao što su:

Poremećaji menstruacijskoj ciklusa

Amenorea-izostanak (menstruacijskog krvarenja)

 • klinički fizikalni pregled
 • anamneza
 • UZ pretrage
 • hormonski testovi
 • genetski testovi

Sindrom policističnih jajnika (PCOS)

 • klinički pregled
 • UZ pregled
 • hormonski testovi
 • endokrini testovi insulinske rezistencije
 • adrenalni hipereandrogenizam
 • terapija

Disfunkcionalna krvarenja

 • juvenilna (krvarenja u periodu adolescencije)
 • krvarenja srednje reproduktivne dobi
 • krvarenja u premenopauzi i menopauzi
 • akutna krvarenja
 • hronična krvarenja (anamneza, klinički pregled, hormonski, hematološki testovi, testovi na hemataloške faktore i trombofiliju, ultrazvučni pregled, postavljanje dijagnoze i terapija

Dismenorea (bolne menstruacije)

 • anamneza
 • klinički pregled
 • UZ pregled:
 • postavljanje dijagnoze
 • terapija

Bol u zdjelici

 • anamneza
 • klinički pregled
 • UZ pregled:
 • postavljanje dijagnoze
 • terapija

Premestruacijski sindrom

 • anamneza
 • klinički pregled
 • UZ pregled
 • postavljanje dijagnoze
 • terapija

 

Eldar dr. Mehmedbašić

Moja zadaća u Zavodu jeste da uzimam vašu medicinsku anamnezu koja će rezultirati većom spoznajom o vašem zdravlju. To će vas uputiti u konkretne dijagnostičke ili terapijske procedure u našem medicinskom timu. Ja također izvodim i jednostavne preglede uz nadzor i konsultaciju kolega ginekologa. Moja zadaća je također da sa vama elektronskom poštom uspostavim komunikaciju u cilju bržeg i svrsishodnijeg medicinskog tretmana u našem Zavodu.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator