Sabina Hodžić

Dipl. ecc
[email protected]

Po zanimanju sam ekonomista. U Zavodu obavljam ulogu mendažera za ekonomsko finansijske poslove. Član sam stručnog tima koji se bavi kreiranjem strategije i planiranjem poslovanja Zavoda u svim aspekitma (nabavka  medicinske opreme, potrošnog materijala, planiranje kadrova, planiranje i organizacija edukacije uposlenika, komunikacija sa medicinskim saradnicima, marketinške kampanje Zavoda). Svakodnevnim radom nastojim da medicinskom osoblju Zavoda i našim pacijentima obezbjedim što bolje uslove kako bi se što kvalitetnije realizirala osnovna misja  Zavoda “Mehmedbašić”, a to je obezbijediti zdravlje i kvalitet života za naše pacijente.