Kontakt: +387 33 81 11 55
Želimo čuti vaše mišljenje! Sudjelujte u našem anketnom istraživanju o zadovoljstvu pacijenata. Ispunite anketu

Normalna trudnoća je praćena manjim ili većim promjenama koncentracije nekih biohemijskih, hematoloških i endokrinoloških parametara. Razlog tih promjena jeste adaptacija organa i sistema i njihovih funkcija na trudnoću. Zbog toga je laboratorijsko praćenje trudnoće sastavni dio protokola kontrole trudnoće.

Najznačajnije su promjene hematoloških parametara: pad koncentracije hemoglobina, broja eritrocita, povećana potreba za željezom. Mijenja se i funkcija bubrega jer raste perfuzija bubrega a zbog toga i brzina glomeluralne filtracije. Gubi se glukoza, proteini, kreatinin, urati. U trudnoći se mjenja i metabolizam glukoze koji je što je neobično, različit u prvoj i drugoj polovini trudnoće. U drugoj polovini trudnoća postaje dijabetogena što može dovesti do gestacijskoj dijabetesa. Mjenja se i sistem koagulacije i fibrinolize krvi. Preovladava stanje hiperkoagulabinosti kod koje je fibrinoliza smanjena zbog djelovanja placentih hormona.Zbog ovih činjenica potrebno je osnovne laboratorijske nalaze uraditi početkom trudnoće, te tokom svakog trimestra ponavljati radi uvida i medicinskobiokemijske parametre trudnice, očavati fiziološke ili patološke promjene i na vrijeme ih korigirati.

Laboratorijsko praćenje trudnoće

Iz ovog razloga početkom trudnoće se vrši preventivno testiranje u sljedećim parametrima:

  • Hematologija: Erc, Hb, Hct, MCV, MCHC, Tr, Lkc, Fe (u serumu)
  • Metabolizam ugljičnih hidrata: glukoza, HbA1c
  • Urinarni trakt: urin, kreatinin, urinokluture
  • Markeri hepatitisa: HBsAg, HBvAg, IgM anti HBC
  • Štitna žlijezda: TSH, fT3, fT4, TPO-At, TR-At
  • Infekcije: TORCH, klamidija, ureaplazma, mikoplazma (PCR), bris rodnice i cerviksa na aerobe i anaerobe

Tokom trudnoće se po algoritmu kontrole trudnoće i trudnice vrše odgovarajuća testiranja što je prikazano na Kontrola trudnoće prema smjernicama Evropske asocijacije za perinatologiju. Tokom ultrazvučnih kontrola trudnoće u Zavodu ćete blagovremeno dobiti uputu koju vrstu laboratorijskih analiza trebate uraditi do naredne kontrole.

Mirza Sarić

Moja primarna dužnost je rad u našem biomedicinskom laboratoriju. Tu radim krvnu sliku, biohemijske analize (izmedju ostali i OGT-test tolerancije trudnice na šećer), analizu urina, pregled hormona i tumorskih markera. Često sam Vaš posredan kontakt sa našim ljekarima ili drugim članovima našeg medicinskog tima, provodim injekcionu terapiju, pripremam Vas za pregled.Tu sam da Vam u svakom pogledu pomognem.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator