Endocervikalan abrazija se preporučuje kada se detektira abnormalni endocervikalni citološki nalaz. Time se na objektivan način dokazuje da u endocervikalnom kanalu nema neoplastičnog procesa. Proširena indikacija za izvođenje ove procedure su i promjene na vratu materice zona koje su u potpunosti vidljive kolposkopskim pregledom. Negativan ekskohleat pomoć je u većini slučajeva odluke o konzervativnom pristupu u liječenju cerviklanih intraepitalnih lezija.

Endocervikalna ekskohleacija se radi sa oštrom kohleom ili Kevorkijanovom kiretom. Oba instrumenta su uska da bi ušla u endocerviks.

U Zavodu “Mehmedbašić” endocervikalna kiretaža (abrazija) izvodi se u navedenom jasno određenom dijagnostičkom području uz lokalnu anesteziju je bezbolna. Supstrat se šalje na patohistološku analizu.

Pozitivan ekskohleat je indikacija za konizaciju.

Eldar dr. Mehmedbašić

Moja zadaća u Zavodu jeste da uzimam vašu medicinsku anamnezu koja će rezultirati većom spoznajom o vašem zdravlju. To će vas uputiti u konkretne dijagnostičke ili terapijske procedure u našem medicinskom timu. Ja također izvodim i jednostavne preglede uz nadzor i konsultaciju kolega ginekologa. Moja zadaća je također da sa vama elektronskom poštom uspostavim komunikaciju u cilju bržeg i svrsishodnijeg medicinskog tretmana u našem Zavodu.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator