U cilju potpunog uvida u reproduktivno zdravlje partnera, u sklopu pripreme za postupke medicinski podpomognute oplodnje vrši se analiza hormona reprodukcije i hormona koji mogu imati uticaj na reprodukciju. Kod pacijentica se analize rade rutinski dok kod pacijenata po potrebi, u zavisnosti od nalaza psermiograma.

Rade se slijedeće analize:

  • FSH, LH, E2 i PRL
  • AMH
  • TSH, fT3, fT4 i anti TPO

Hormonski status se radi od 3. do 8. dana mestruacijskog ciklusa. Rutinski se iz krvi analiziraju hormoni reprodukcije (FSH, LH, E2, prolaktin) i hormoni štitne žlijezde (TSH, T3 i T4). Za utvrđivanje rezerve jajnika se radi Anti Mülerov hormon (AMH). Po potrebi se mogu kontrolisati i drugi hormoni (insulin, hormoni nadbubrežne žlijezde i sl.).

Hormonski status kod azospermije

Kod veoma lošeg nalaza, ili azospermije često se radi hormonski status odnosno analiza FSH, LH, testosterona, prolaktina, TSH, hormon rasta, kortizola iz krvi. Hormonski status može pomoći radi razlučivanja tipa azospermije te određivanja nivoa i uzroka nastanka defekta. Prema tim nalazima i po preporuci urologa može se raditi biopsija testisa.

Napomena

Optimalno vrijeme za izvođenje testa: svaki dan u Zavodu od 08 do 14 sati iz venske krvi.

Tumačenje nalaza rade ljekari Zavoda. Praksa je da se nakon cjelokupne obrade (prikupljeni svi potrebni nalazi) iznosi stav i plan za dalji tretman.

U susret novim životu, IVF centar Zavoda “Mehmedbašić”

Eldar dr. Mehmedbašić

Moja zadaća u Zavodu jeste da uzimam vašu medicinsku anamnezu koja će rezultirati većom spoznajom o vašem zdravlju. To će vas uputiti u konkretne dijagnostičke ili terapijske procedure u našem medicinskom timu. Ja također izvodim i jednostavne preglede uz nadzor i konsultaciju kolega ginekologa. Moja zadaća je također da sa vama elektronskom poštom uspostavim komunikaciju u cilju bržeg i svrsishodnijeg medicinskog tretmana u našem Zavodu.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator