Prekomjerna tjelesna masa, gojaznost i fertilnost (plodnost)

Prekomjerna tjelesna masa (PTM) i gojaznost su učestali zdravstveni problemi u žena reproduktivnog doba. U žena sa prekomjernom tjelesnom masom (gojaznošću) povećana je učestalost nepravilnosti menstrualnog ciklusa i nepostojanja ovulacije (“plodni dani”), tri puta više nego u fiziološki uhranjenih žena te je i rizik za neplodnost takođe tri  puta veći u gojaznih žena.

Smanjena fertilnost (plodnost) u ženasa PTM i gojaznošću predstavlja velikim problem i u programima asistirane koncepcije/medicinski podpomognute oplodnje.

Masno tkivo je endokrini organ (hormonski aktivno) koji ima značajnu ulogu u reproduktivnoj sposobnosti kroz stvaranje i lučenje biološki aktivnih materija koji se nazivaju adipokini. Fiziološki poželjna količina masnog tkiva bitna je za održavanje pravilne funkcije osovine hipotalamus-hipofiza-jajnici odnosno regulisanje ovulatornog procesa, uspešnu implantaciju embriona i za fiziološki tok trudnoće. Povećanje količine masnog tkiva povećava količinu nepoželjnih adipokina u organizmu gojaznih žena što narušava funkciju osovine hipotalamus-hipofiza-jajnici, a istovremeno je uzrok pojave insulinske rezistencije i sindroma policističnihjajnika (PCOS).

Na koje procese utiče prekomjerna tjelesna masa?

Regulcija osovine hipotalamus-hipofiza-jajnici u gojaznih žena može biti ozbiljno poremećena. Na taj način se povečava rizik za nemogućnost ostavrenja trudnoće spontanim putem, spontani pobačaj, loš ishod trudnoće i poremećaj razvoja ploda.

Kod žena sa prekomjernom tjelesnom masom (gojaznošću) sve češće je potrebna asistirana koncepcija/medicinski podpomognuta oplodnja. Prekomerna tjelesna masa (gojaznost) u žena u postupku asistirane koncepcije/medicinski podpomognute oplodnje jeste uzrok mnogoborojnih problema (loš odgovor jajnika na stimulaciju ovulacije, loš kvaliteta jajnih ćelija i embriona). Smanjena je količina intrafolikularnog humanog gonadotropina, smanjen je broj zrelih jajnih ćelija, smanjena je učestalost prenosa embriona i smanjen je broj prenesenih embriona. Tokom postupaka asistirane koncepcije/medicinski podpomognute oplodnje potrebna je veća količina i duža upotreba gonadotopina (lijekova za stimulaciju ovulacije). Sve gore navedeno direktno utiče na uspješnost postupaka medicinski podpomognute oplodnje!!!

Benefiti fiziološke količine masnog tkiva

Smanjenje tjelesne mase kako u žena sa prekomjernom tjelesnom masom/gojaznošću bez menstrualnog ciklusa tako i u žena sa redovnim menstrualnim ciklusom povećava reproduktivnu sposobnost u pravcu poboljašnja ovulacije, veće učestalosti trudnoće i boljeg ishoda trudnoće. Smanjenje telesne mase za 5 do 10% poboljšava endokrine pokazatelje: smanjuje se količina slobodnog testosterona, luteinizirajućeg hormona i insulina, a poboljšava se učestalost ovulacije.

Kome se obratiti za pomoć?

Postizanje poželjne reproduktivne sposobnosti u žena sa prekomjernom tjelesnom masom i gojaznošću treba da se ostvari kroz zajednički rad ginekologa i dijetoterapeuta.

Autorica teksta: Prof dr Budimka Novaković