Od novembra refundiranje troškova za tri IUI i pet IVF postupaka

13. 11. 2019
Eldar dr. Mehmedbašić

S obzirom da ni godinu dana nakon usvajanja Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji na nivou Federacije BiH zakon nije implementiran, Vlada Kantona Sarajevo je donjela odluku o povećanju iznosa sredstava za refundiranje postupaka vantjelsne oplodnje za osiguranike ZZO KS. Sredstva se odnose na postupke IVF (in vitro fertilizacija) i IUI (intrauterine inseminacije).

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo refundira sredstva za postupke medicinski podpomognute oplodnje, maksimalno pet pokušaja za jedan bračni par i partnere u vanbračnoj zajednici. Prvi pokušaj u iznosu od 4.000 KM i ostala četiri pokušaj u iznosu od 2.000 KM.

Više detalja možete pronaći na web stranici Vlade KS i ZZOKS.

Dodatne informacije veznane za postupke IVF-a, pripremu dokumentacije, možete dobiti u Zavodu “Mehmedbašić” na tel: +3871 61 480126 ili putem mail-a: [email protected]

Eldar dr. Mehmedbašić

Moja zadaća u Zavodu jeste da uzimam vašu medicinsku anamnezu koja će rezultirati većom spoznajom o vašem zdravlju. To će vas uputiti u konkretne dijagnostičke ili terapijske procedure u našem medicinskom timu. Ja također izvodim i jednostavne preglede uz nadzor i konsultaciju kolega ginekologa. Moja zadaća je također da sa vama elektronskom poštom uspostavim komunikaciju u cilju bržeg i svrsishodnijeg medicinskog tretmana u našem Zavodu.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator