IVF centar “Mehmedbašić” potrebno je posjetiti u slijedećim situacijama:

kod parova koji ne uspiju ostvariti trudnoću nakon godinu dana nezaštićenih odnosa (ako je žena mlađa od 36 godina) odnosno kod parova koji ne uspiju ostvariti trudnoću nakon 6 mjeseci nezaštićenih odnosa (ako je žena starija od 36 godina) te kod žena koja uspiju zatrudniti ali ne uspijevaju iznjeti trudnoću do termina (spontani pobačaji, iznenadna smrt ploda). Neplodni par se najkasnije nakon isteka gore navedenog vremena treba javiti subspecijalisti humane reprodukcije.

Cilj posjete subspecijalisti humane reprodukcije jeste rođenje živog i zdravog djeteta!

Ukoliko imate problem sa zatudnjivanjem ili ne uspjevanjem iznošenja trdunoće potrebno je da se javite u naše Savjetovalište za neplodnost.

U susret novom životu, IVF centar Zavoda “Memhedbašić”

Eldar dr. Mehmedbašić

Moja zadaća u Zavodu jeste da uzimam vašu medicinsku anamnezu koja će rezultirati većom spoznajom o vašem zdravlju. To će vas uputiti u konkretne dijagnostičke ili terapijske procedure u našem medicinskom timu. Ja također izvodim i jednostavne preglede uz nadzor i konsultaciju kolega ginekologa. Moja zadaća je također da sa vama elektronskom poštom uspostavim komunikaciju u cilju bržeg i svrsishodnijeg medicinskog tretmana u našem Zavodu.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator