Neinvazivni prenatalni test na hromozomske bolesti ploda iz krvi majke

Zavod „Mehmedbašić“ i kompanjia Genepalent nastavljaju uspješnu saradnju na polju prenatalne dijagnostike. Riječ je o neinvazivnim prenatalnim testovima kojim procjenjujemo rizik za nastank genetskih bolesti ploda. Test možete raditi već od 10. nedjelje trudnoće.

NIFTY testom moguće je otkriti poremćaje broja hromozoma na 21., 18. i 13. paru hromosoma (Downov, Edwardsov i Patauov sindrom) i poremećaje polnih hromosoma (trisomija X, Jacobsin, Klinefelterov i Turnerov sindrom), također može otkrit i trisomije hromosoma 9, 16 i 22, različite mikrodelecije (npr. DiGeorgeov sindrom, Prader-Willijev sindrom i Angelmanov sindrom, sindrom mačjeg plača, Jacobsenov sindrom te mikrodelecije1p36, 1q33.1, 16p12)  i Van der Woudeov sindrom.  Testom se utvrđuje i pol fetusa (ovo se odnosi i na blizanačku trudnoću).

NIFTY pruža iznimno tačne i precizne rezultate, tačnost testa je do 99 % pri otkrivanju trisomija 21, 18 i 13, a stopa lažno pozitivnih rezultata iznosi samo 0,1 %. Izvedba testa je  jednostavna,  potreban je uzorak majčine krvi iz koje se izoluje genetski materijal nerođene bebe.

U slučaju da test pokaže visoki rizik za nastanak genetske bolesti ploda kompanija Geneplanet snosi troškove amniocenteze koja se izvodi u našem Zavodu (vrijedi i za pacijentice koje test nisu radile u našoj ustanovi).  Detalje vezane za izvođenje testa, rezultat testa, cijene i način plaćanja možete potražiti na www.nifty.ba.