Liječenje  premalignih promjena na grliću materice može se vršiti na više načina: klasičnim hirurških odstranjivanjem bolesnog dijela grlića materice nožem (konizacija), termokauterom (toplotom), kriopostupkom (zamrzavanjem), laserom ili radiotalasnom tehnikom. Radiotalasna terapija je najsavremenija metoda liječenja premalignih promjena na grliću materice, najčešće poznatih  kao CIN I, II i III . Ove promjene, ako se ne liječe, vode karcinomu grlića materice.

Prethodno primjenjivane tehnologije elektrokautera i lasera na samom tkivu fizički pretvoreni u toplotu izazivaju termičko oštećenje bolesnog ali i zdravog tkiva u različitom stepenu. To može dovesti do dijagnostičkih problema kod histopatološke verifikaciji bitnih elemenata uzorka. Terapijski ove tehnologije dovode do krajnjeg cilja, ali sa većom traumom tkiva, krvarenjem, bolnošću, potrebom za anestezijom, dužim zacjeljenjem rane, dužim oporavkom.

Klasična hirurška konizacija je prava operacija koja traži ležanje u bolnici, anesteziju, postoperativni oporavak.

Elektromagnetna energija radiotalasa u kontaktu sa tkivom se ne  pretvara se u toplutu, već biva apsorbovana u plazmu stanice, izaziva njeno isparavanje i prskanje (vaporizacija). Dolazi do stvaranja prostora u tkivu, mikronizacije i savršeno preciznog reza. Nakon djelovanja radiotalasa nema nekroze, osnovnog uzroka naknadne infekcije. Nema termičkog oštećenja tkiva i odloženog zarastanja rane. Ožiljak je minimalan, oporavak brz jer se pacijent može praktično odmah vratiti svakodnevnim poslovima.

Gdje se može upotreijebiti radiotalasni nož u maloj ginekološkoj hirurgiji?

 • kod premalignih promjena na grliću materice (CIN I,II,III), radiokonizacijom omčom (LLETZ,LOOP)
 • kod odstranjenja  polipa cervikalnog kanala
 •  kod biopsije grlića, vulve i vagine
 • kod šiljastih kondiloma genitalnih organa- radioekscizijom
 •  kod liječenje većih ranica i ravnih kondiloma rodnice

Koje su prednosti radiotalasne metode u odnosu na elektrohirurgiju i laser?

 • metoda je bezbolna, nema potrebe za općom anestezijom
 • minimalno invazivna
 • nema krvarenja
 • tkivo zacjeljuje bez ožiljka
 • zahvat je ambulantni i traje oko 5 do 10 minuta
 • pacijent ne leži, praktično se odmah vraća svakodnevnim aktivnostima