Šta je kolposkopija?

Kolposkopija je dijagnostička metoda otkrivanja premalignih i malignih promjena na grliću materice. Radi se aparatom kolposkopom, kojim grlić materice promatramo pod uvećanjem do 30 puta stereoskopski ili mikroskopski. Metoda je potpuno bezbolna.

Veoma je važno istaći da je kolposkopija metoda koja je komplementarna citološkoj dijagnostici promjena grlića materice (PAPA brisu). Zajedno primjenjene imaju veliku dijagnostičku vrijednost. Pregledom se ispituje površina, boja, oblik i promjene krvnih sudova grlića materice. Pregledom se detektiraju tipične kolposkopske slike koje kvalifikujemo kao normalne, sumnjive ili jasno patološke.

Osim površine epitela grlića materice kolposkopski se pregleda i kanal grlića materice (težak za vizualizaciju), gornja trećina sluznice vagine ili ožiljak nakon operacije potpunog vađenja materice.

Kome se preporučuje kolposkopija?

Primarna uloga kolposkopije je evaluacija rizičnih skupina pacijentica. Rizičnu skupinu čine pacijentice sa graničnim ili abnormalnim Papa nalazom, pacijentice koje imaju HPV infekciju, pacijentice kod kojih je materica odstanjena u potpunosti, pacijentice sa netipičnim krvarenjem kojem se izvor nije mogao drugim metodama otkriti ili pak pacijentice za koje citolog nakon PAPA brisa smatra da treba dodatne informacije o stanju grlića materice, jer je   nekada oprez neophodan. Idealno je da kolposkopija bude dio svakog ginekološkog pregleda (barem jednom godišnje).

Dakle, potrebno je da kolposkopija ne bude služavka, već saradnica u brizi o zdravlju žene!

Kako se analiziraju rezultati kolposkopskog nalaza?

Normalan kolposkopski nalaz čini normalan pločasti epitel, normalan cilindrični epitel i normalna zona transformacije (zona preobražaja epitela).

Abnormalan kolposkopski nalaz čini više kolposkopskih slika koje ginekolog vrlo jednostavno, pogledom pod uvečanjem jasno razaznaje i odvaja od normalne kolposkopske slike.

Kolposkopom se mogu vidjeti i slike sumnjive na invazivni karcinom kao i tipične kolposkopske slike kod kondiloma, polipa, atrofije epitela, i sl.

Ginekolog analizira kolposkopski nalaz zajedno sa nalazom PAPA brisa i postupa prema stručnom algoritmu koji će za određene slučajeve odrediti ili novu dijagnostičku mjeru ili neki terapijski postupak.

Kakve su prednosti kolposkopije?

Kolposkopija je od nezaobilazne važnosti u ranoj dijagnostici i prevenciji preinvazivnih promjena epitela grlića materice.

Metoda je neinvazivna, bezbolna. Ne traži posebnu pripremu. Radi se obično nakon provedene terapije protiv upale, neposredno nakon menzesa ili sredinom ciklusa.

Šta nudi Zavod”Mehmedbašić”?

Zavod “Mehmedbašić” pacijentu nudi koncipiranu jedinicu za dijagnostiku i terapiju bolesti grlića materice. To znači: osposobljene stručnjake, ugodan prostor, odgovorajuću dijagnostičku i terapijsku opremu. Od opreme Zavod posjeduje klasični i digitalni kolposkop, mogućnost pohrane informatičkih podataka, nalaza i kolposkopskih slika što je iznimno važno u evaluaciji promjena na grliću.