Finansiranje postupaka vantjelesne oplodnje za osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja KS

07. 06. 2018
Eldar dr. Mehmedbašić

Poštovani pacijenti, parovi koji niste ostvarili trudnoću poslije jedne godine redovnih i nezaštićenih odnosa, možete se javiti u Zavod „Mehmedbašić“ radi stručne i adminstrativne pomoći u liječenju bračane neplodnosti. Konkretno, Zavod će vam pomoći da ostvarite mogućnost refundacije troškova za usluge medicinski potpomognute oplodnje koju obezbjeđuje Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo refundira sredstva za postupak medicinski podpomognute oplodnje, maksimalno dva pokušaja za jedan bračni par i partnere u vanbračnoj zajednici. Prvi pokušaj u iznosu od 4.000 KM i drugi pokušaj u iznosu od 2.000 KM.

Uslovi predviđeni za uključivanje u program medicinski podpomognute oplodnje u svrhu dobijanja pozitivnog konzilijarnog mišljenja su slijedeći:

 • Parovi koje se liječe od neplodnosti
 • Žene koje nisu rađale
 • Žene do napunjenih 40 godina života
 • Utvrđene dijagnoze, stanja i sve potrebne medicinske pretrage

Sve dijagnostičke postukpe koji su neophodnu u postupku dijagnosticiranja parovoa koji imaju problem sa neplodnošću potrebno je uraditi u UKC Sarajevo ili drugim javnim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo. (potrebna zdravstvena knjižica i uputnica specijaliste)

U slučaju da parovi urade sve ili neke dijagnostičke procedure kojima se dokazuje neplodnost u privatnim zdravstvenim ustanovama Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo im neće priznati troškove tih usluga ako su se iste mogle obaviti u UKC Sarajevo ili u drugim javnim zdravstvenim ustanovama na Kantonu Sarajevo.

U daljem tekstu vam dostavljamo spisak neophodne dokumentacije za podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova postupka vantijelesne oplodnje pema Zavodu zdravstvenog osiguranja Kontona Sarajevo:

 • pisani zahtjev za refundaciju sredstava za postupak medicinski podpomognute oplodnje
 • mišljenje ordinirajućeg ljekara ( Konzilijarni tim za neplodnost Zavoda „Mehmedbašić“)
 • pozitivno konzilijarno mišljenje nadležne klinike sa UKS Sarajevo (Klinika za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za urologiju)
 • orginalnu plaćenu fakturu o izvršenoj i pruženoj usluzi medcinski podpomognute oplodnje na ime podnosioca zahtjeva
 • potvrdu da je podnosilac zahtjeva, kojem će biti pružena usluga medicinski podpomognute oplodnje, u kontinuitetu zdravstveno osiguran na području kantona Sarajevo najmanje 5 godina. Smatra se da je podnosilac osiguran u kontinuitetu ukoliko u posmatranom periodu nije imao jedan ili više prekida osuguranja u trajnju od šest mjeseci
 • izvod iz matične knjige vjenčanih ili izjava oba partnera data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću o postojanju vanbračne zajednice. Izjava mora biti ovjerena od strane notara. Također je potrebno uvjerenje o kretanju izdato od strane nadležnog MUP-a za oba partnera
 • fotokopija zdravstvene legitimacije podnsioca zahtjeva
 • CIPS-ova prijavnica o mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva

Slične usluge refundacije troškova za postupke vantijelesne oplodnje pružaju i Opština Centar, Opština Novo Sarajevo i Opština Novi Grad. U Zavodu Mehmedbašić možete dobiti potrebne informacije i uputstva i ovim procedurama.

Detalje vezane za procedure prikupljanja dokumentacije, nalaza i stručnog mišljenja, postupka i dinamike liječenja neplodnosti možete dobiti na tel: +387 61 81 13 13.

Eldar dr. Mehmedbašić

Moja zadaća u Zavodu jeste da uzimam vašu medicinsku anamnezu koja će rezultirati većom spoznajom o vašem zdravlju. To će vas uputiti u konkretne dijagnostičke ili terapijske procedure u našem medicinskom timu. Ja također izvodim i jednostavne preglede uz nadzor i konsultaciju kolega ginekologa. Moja zadaća je također da sa vama elektronskom poštom uspostavim komunikaciju u cilju bržeg i svrsishodnijeg medicinskog tretmana u našem Zavodu.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator