Promjena radnog vremena !!!

22. 03. 2020
Eldar dr. Mehmedbašić

Poštovani pacijenti,

obavještavamo vas da će zbog novonastale situacije radno vrijeme Zavoda “Mehmedbašić” od 30.03.2020. biti skraćeno. Zavod će raditi svakog radnog dana od 08:00 do 18:00h, subotom od 08:00h do 12:00h.

Zaštitne mjere

Na ulazu u Zavod će se provesti propisane mjere zaštite pacijenata i osoblja (anamneza, mjerenje tjelesne temperature), potom pacijent stavlja zaštitinu masku na lice, vrši denzinfekciju ruku i ulazi u medicinski dio prosotrija. Tokom pregleda u Zavodu će boraviti samo jedna pacijentica. U cilju smanjenja rizika zabranjeni su ulasci sa pratnjom! U slučaju da pacijentica ima simptome (povišena tjelesna temperatura, otežano disanje, hunjavica, malaksalost, opšta slabost) neće moći pristupiti pregledu. Dobiće upute za dalji tretman. Samo odgovornim ponašanjem možemo usporiti i u konačnici zaustaviti širenje zavraze virusom COVID-19 !!!

Mislimo na svoje zdravlje, mislimo na zdravlje drugih! Pridržavjamo se mjera opreza i zabrana. Perimo ruke često, dezinfkujmo ih, nosimo maske, te držimo distancu !!!

Medicinski tim Zavoda “Mehmedbašić”

Eldar dr. Mehmedbašić

Moja zadaća u Zavodu jeste da uzimam vašu medicinsku anamnezu koja će rezultirati većom spoznajom o vašem zdravlju. To će vas uputiti u konkretne dijagnostičke ili terapijske procedure u našem medicinskom timu. Ja također izvodim i jednostavne preglede uz nadzor i konsultaciju kolega ginekologa. Moja zadaća je također da sa vama elektronskom poštom uspostavim komunikaciju u cilju bržeg i svrsishodnijeg medicinskog tretmana u našem Zavodu.
Moji članci Više o meni
Kalendar ovulacije
Kalkulator trudnoće
BMI Kalkulator